Na łowy w Pomorskie

Łowiectwo w Pomorskim, fot. kaninstudio - stock.adobe.com

Łowiectwo to forma aktywności, mająca w całej Polsce niezwykle bogate, wielowiekowe tradycje. Kultura myśliwska, z charakterystycznymi symbolami, gwarą i rytuałami, stanowiła ważny element narodowej tożsamości, szczególnie w czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej, o czym wiemy chociażby z kart narodowej epopei „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

Także dziś nad Wisłą prężnie działają koła łowieckie, zrzeszające tysiące miłośników polowań. Należy przy tym podkreślić, że nie służą one jednak wyłącznie krzewieniu ludzkiej pasji do przeżywania przygód na łonie natury. Nie ulega wątpliwości, że szybki rozwój cywilizacji człowieka zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych. Wobec faktu tej ingerencji, rolą myśliwych jest nieustająca kontrola liczebności zwierząt, pełnienie nad nimi opieki, a także zapobieganie wyrządzanym przez nie szkodom. Kwestie te reguluje precyzyjnie zarówno prawo Polski, jak i Unii Europejskiej, dzięki czemu wszelkie polowania odbywają się w zgodzie z zasadami ekologii i racjonalnej gospodarki leśnej.

Ambona myśliwska, fot. pixabay.com

Województwo pomorskie, ze swoją bioróżnorodnością i rozległymi lasami czy łąkami, stanowi niezwykły zbiór łowisk o różnym charakterze. Do zwierzyny łownej występującej powszechnie i w dużych ilościach zalicza się: zające, dziki, lisy, sarny i jelenie oraz dzikie ptactwo - kaczki, kuropatwy i bażanty. Rzadziej spotykanymi gatunkami są z kolei łosie, daniele i muflony. Tak wielkie przyrodnicze bogactwo przekłada się na doskonałe warunki do organizowania polowań i kultywowania myśliwskich tradycji. Tutejsze nadleśnictwa, rozlokowane w różnych zakątkach regionu, oferują profesjonalną pomoc w przygotowywaniu wypraw łowieckich z poszanowaniem prawa i zasad bezpieczeństwa.

Jeśli szukasz miejsca na wyjątkową przygodę wśród nieokiełznanej natury, wiedz, że Pomorskie ma Ci wiele do zaoferowania. Przekonaj się sam i niech sprzyja Ci święty Hubert, patron myśliwych, leśników i strzelców!

Powrót

Okresy polowań na zwierzęta łowne

Okresy polowań na zwierzęta łowne
Fot. solya96 - stock.adobe.com

Okresy polowań na zwierzęta łowne

Łowiectwo to przede wszystkim odpowiedzialność i wypełnianie obowiązków, jakie nakłada na myśliwych prawo łowieckie. Podstawowym celem tej gałęzi gospodarki leśnej jest ochrona i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych w zgodzie z zasadami ekologii, a zasady te determinują ściśle okresy, w których możemy polować na określone gatunki. Planując myśliwską wyprawę warto mieć je w pamięci.

Okresy polowań na następujące zwierzęta łowne:

Jelenie szlachetne:

 • byki od 21 sierpnia do końca lutego
 • łanie od 1 października do 15 stycznia
 • cielęta od 1 października do końca lutego

Jelenie sika:

 • byki, łanie i cielęta od 1 października do 15 stycznia

Daniele:

 • byki od 1 października do 31 stycznia
 • łanie i cielęta od 1 października do 15 stycznia

Sarny:

 • kozły od 11 maja do 30 września
 • kozy i koźlęta od 1 października do 15 stycznia

Dziki:

 • odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do 31 marca następnego roku kalendarzowego przez cały rok
 • lochy od 15 sierpnia do 15 stycznia

Muflony:

 • tryki  od 1 października do końca lutego
 • owce i jagnięta  od 1 października do 15 stycznia

Borsuki  od 1 września do 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew  przez cały rok

Tchórze i kuny (leśne i domowe)  od 1 września do 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew  przez cały rok

Lisy  od 1 czerwca do 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok

Norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze  przez cały rok

Piżmaki  od 11 sierpnia do 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych  przez cały rok

Zające szaraki i dzikie króliki  od 1 listopada do 31 grudnia, a w drodze odłowu  do 15 stycznia

Bażanty:

 • koguty  od 1 października do końca lutego
 • kury  wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta  od 1 października do 31 stycznia

Kuropatwy  od 11 września do 21 października, a w drodze odłowu  do 15 stycznia

Kaczki krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice  od 15 sierpnia do 21 grudnia

Gęsi:

 • zbożowe i białoczelne  od 1 września do 21 grudnia
 • gęgawy  od 1 września do 21 grudnia

Łyski  od 15 sierpnia do 21 grudnia

Gołębie grzywacze od 15 sierpnia do 30 listopada

19. Słonki  od 01 września do 21 grudnia

20. Jarząbki od 1 września do 30 listopada