Powrót

Okresy polowań na zwierzęta łowne

Okresy polowań na zwierzęta łowne
Fot. solya96 - stock.adobe.com

Okresy polowań na zwierzęta łowne

Łowiectwo to przede wszystkim odpowiedzialność i wypełnianie obowiązków, jakie nakłada na myśliwych prawo łowieckie. Podstawowym celem tej gałęzi gospodarki leśnej jest ochrona i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych w zgodzie z zasadami ekologii, a zasady te determinują ściśle okresy, w których możemy polować na określone gatunki. Planując myśliwską wyprawę warto mieć je w pamięci.

Okresy polowań na następujące zwierzęta łowne:

Jelenie szlachetne:

 • byki od 21 sierpnia do końca lutego
 • łanie od 1 października do 15 stycznia
 • cielęta od 1 października do końca lutego

Jelenie sika:

 • byki, łanie i cielęta od 1 października do 15 stycznia

Daniele:

 • byki od 1 października do 31 stycznia
 • łanie i cielęta od 1 października do 15 stycznia

Sarny:

 • kozły od 11 maja do 30 września
 • kozy i koźlęta od 1 października do 15 stycznia

Dziki:

 • odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do 31 marca następnego roku kalendarzowego przez cały rok
 • lochy od 15 sierpnia do 15 stycznia

Muflony:

 • tryki  od 1 października do końca lutego
 • owce i jagnięta  od 1 października do 15 stycznia

Borsuki  od 1 września do 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew  przez cały rok

Tchórze i kuny (leśne i domowe)  od 1 września do 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew  przez cały rok

Lisy  od 1 czerwca do 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok

Norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze  przez cały rok

Piżmaki  od 11 sierpnia do 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych  przez cały rok

Zające szaraki i dzikie króliki  od 1 listopada do 31 grudnia, a w drodze odłowu  do 15 stycznia

Bażanty:

 • koguty  od 1 października do końca lutego
 • kury  wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta  od 1 października do 31 stycznia

Kuropatwy  od 11 września do 21 października, a w drodze odłowu  do 15 stycznia

Kaczki krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice  od 15 sierpnia do 21 grudnia

Gęsi:

 • zbożowe i białoczelne  od 1 września do 21 grudnia
 • gęgawy  od 1 września do 21 grudnia

Łyski  od 15 sierpnia do 21 grudnia

Gołębie grzywacze od 15 sierpnia do 30 listopada

19. Słonki  od 01 września do 21 grudnia

20. Jarząbki od 1 września do 30 listopada