Pomeranian EuroVelo
06.12.2023

Pomeranian EuroVelo

Pomorskie EuroVelo to wycinek znacznie większej sieci międzynarodowych tras rowerowych. W Pomorskim pojedziesz trasami EV na dystansie około 700 km. Z oficjalnych 17 tras EuroVelo, 3 wiodą przez Pomorskie.

EuroVelo 10/13

EuroVelo 10/13

Myślą przewodnią dla trasy EV10 jest morze Bałtyckie, zaś geneza powstania EV13 wywodzi się z dawnych granic państw bloku wschodniego. Atrakcyjność turystyczna opiera się tu zatem na pomorskim dziedzictwie kulturowym związanym z morzem, różnorodnością etniczną regionu i unikalnymi walorami krajobrazowymi. Symbolika upadku komunizmu w Europie, jest kultywowana przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, co nadaje szczególnego znaczenia Trasie Żelaznej Kurtyny. Połączenie tych dwóch tematów w jeden międzynarodowy szlak sprawia, że mamy do czynienia z fenomenem na skalę Europejską.

EuroVelo 9/WTR

EuroVelo 9/WTR

Na terenie województwa pomorskiego EV9 pokrywa się przebiegiem z Wiślaną Trasą Rowerową. Tematem przewodnim szlaku jest oczywiście „królowa polskich rzek” Wisła, jej naturalny krajobraz, dziedzictwo kulturowe oraz wpływ na dzieje obszaru, przez który przepływa. Charakter EuroVelo 9 jest zupełnie inny niż trasy nadmorskiej. Panuje tu raczej spokojna atmosfera okraszona typowymi, sielankowymi wiejskimi klimatami. Brak wzmożonego ruchu turystycznego jaki obserwuje się chociażby nad morzem, wpływa na zgoła inny odbiór szlaku i jest to swego rodzaju aktywny wypoczynek w rytmie „slow life”.

Favourite

Unfortunately, you don't have any favorite items yet.

Add the item to your favorites by clicking on the heart icon.

Unfortunately, you don't have any favorite items yet

Near

Gastronomy

Accommodation