The Słowiński National Park

Słowiński Park Narodowy to jeden z najpiękniejszych i zarazem najciekawszych zakątków Pomorskiego. Znajdziemy tutaj pustynne krajobrazy ruchomych wydm, unikatowe torfowiska i łąki a nawet bory, porastające zbocza najwyższego wzniesienia w okolicy – góry Rowokół. Wiodące tutaj szlaki pełne są najróżniejszych atrakcji, które zadowolą nawet najwybredniejszych turystów.

Na obszarze 18 tys. hektarów Parku znajdziemy nie tylko nadbałtycką Saharę czy też unikatowe okazy przybrzeżnej przyrody, lecz również ciekawe miejsca związane z daleko sięgającą wstecz historią tych terenów. Na turystów czeka kilkanaście szlaków o różnej trudności i charakterze, o łącznej długości blisko 150 kilometrów.

SZLAKI CZARNE-ŁĄCZNIKOWE

 1. Smołdziński Las – Czołpino 3km
 2. Smołdzino – Słowiński Park Narodowy 6km
 3. Gardna Wielka – Słowiński Park Narodowy 5,4km

Główne szlaki turystyczne biegną równolegle do brzegu morza, przecinając wzdłuż cały Słowiński Park Narodowy. Szlaki czarne spełniają rolę tras łącznikowych. Umożliwiają turystom korzystającym z bazy noclegowej, zlokalizowanej w otulinie Parku, dotarcie do głównych bram wejściowych SPN, ich przebieg zapewnia również połączenie pomiędzy Szlakiem Północnym i Południowym, co znacznie uatrakcyjnia i sprzyja wędrówkom po terenie SPN.

Słowiński Park Narodowy, fot. Adam Demczak

Słowiński Park Narodowy, fot. Adam Demczak

SZLAKI ZIELONE

 1. Rowy – Dołgie Małe – Rowy 17km
  1. Rozpoczyna się w miejscowości Rowy przez borowe kompleksy leśne SPN, do wschodniego krańca najmniejszego akwenu SPN – jeziora Dołgie Małe (pomost widokowy, obszar objęty ochrona ścisłą ze względu na występującą roślinność).
  2. Dalej wśród zalesionych wydm dochodzi do morza, a następnie równolegle do brzegu morskiego wraca do Rowów. Z plaży najłatwiej można zaobserwować zróżnicowanie wału wydmowego, poddawanego działalności naturalnych żywiołów: fal morskich i wiatru. Współczesne procesy odkrywają również historię szaty roślinnej na Mierzei Gardnieńskiej. Pokłady torfu i liczne pnie dębowe, odsłonięte na plaży są pozostałością lasów liściastych, które panowały tu tysiące lat temu.
 2. Łeba – Wydmy – Łeba 17km
  1. Rozpoczyna się w nadmorskiej miejscowości Łeba. Biegnie brzegiem plaży, stykając się u wejścia na Wydmę Łącką z oznakowaniami szlaku czerwonego. Trasa wiedzie przez malowniczy krajobraz Mierzei Łebskiej.
  2. Fragment szlaku przebiega przez Pola wydmowe, umożliwiając obserwację zróżnicowanych form wydmowych od inicjalnych na zapleczu plaży po aktywne barchany wydmowe. Na terenie najlepiej zachowana na naszym wybrzeżu roślinność nadmorska w różnych stadiach rozwoju, roślinność borowa oraz ols, rozwijający się wzdłuż północnego brzegu jeziora Łebsko.
  3. W Rąbce Muzeum Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego i siedziba Obwodu Ochronnego oraz ekspozycja historyczna w budynku byłej wyrzutni pocisków rakietowych V-2, wzniesiona przez wojska hitlerowskie podczas II wojny światowej.

SPN zaskakuje różnorodnością, fot. Pomorskie.Travel

SZLAK CZERWONY – PÓŁNOCNY

 1. Łeba – Rowy 40km
  1. Prowadzi poprzez teren Parku od miejscowości Łeba do wsi Rowy. Ze względu na trudny teren, odległość do pokonania oraz brak na całej trasie bazy noclegowej i gastronomicznej jest to wyzwanie dla najbardziej wytrwałych turystów.
  2. Na trasie Muzeum Przyrodnicze SPN w miejsc. Rąbka, punkt widokowy na jeziorze Łebsko, wyrzutnia rakiet V-2.
  3. Prawie cała trasa prowadzi przez obszar ochrony ścisłej “MIERZEJA” przez najbardziej aktywne z wydm ruchomych na terenie Parku – Wydmę Łącką i Wydmę Czołpińską. Ich szczyty to naturalne punkty widokowe, z których podziwiać można wspaniały krajobrazowo teren Parku.
  4. Dalej szlak biegnie przez miejscowość Czołpino prowadząc do dwóch położonych malowniczo wśród boru sosnowego jezior Dołgie Wielkie i Dołgie Małe i wzdłuż północnego brzegu jeziora Gardno do wsi Rowy.

SZLAK ŻÓŁTY – POŁUDNIOWY

 1. Łeba Żarnowska – Gać – Izbica – Kluki – Smołdzino wzdłuż wzgórza Rowokół – Gardna Wielka 39km
  1. Rozpoczyna się w łebie i wiedzie przez miejscowość Żarnowska, Gać, Izbica, Kluki okalając jezioro Łebsko od strony południowej.
  2. Szlak o dużych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Prowadzi przez naturalne kompleksy boru sosnowego, lasów olszowych i brzozowych oraz sztucznie wyprowadzonych przez człowieka drzewostanów świerkowych na podłożu torfowym.
  3. Wzdłuż szlaku objęty ochroną ponad 150 letni starodrzew sosnowy, bór bagienny na torfowisku wysokim oraz miejsce gniazdowania licznych gatunków ptaków wodnych.

Pomorska Droga Świętego Jakuba

Szlak Św. Jakuba zyskał ostatnio na znaczeniu (został dodany do listy dziedzictwa kulturowego UNESCO w roku 1987) w związku z pragnieniem Europejczyków powrotu do europejskich korzeni kulturowych. Chodzi przede wszystkim o to, by zachęcić ludzi do wolniejszego przemierzania różnych krajów i regionów oraz zasmakowania w różnorodności tychże i zrozumienia ich specyfiki. Odpowiada to starożytnym zwyczajom, kiedy to ludzie spędzali setki dni przemierzając drogę do Santiago de Compostella i jednocześnie stykali się z różnorodnością kulturową, nowymi ideami i trendami rozwoju. Szlak św. Jakuba również kiedyś istniał w rejonie Południowego Bałtyku sięgając od Królewca przez Gdańsk i Szczecin do Rostoku i dalej na zachód.

Galeria

W skali kraju Pomorskie wyróżnia się czystym powietrzem i szeroko zakrojonymi działaniami na rzecz ekologii, a co ważne, dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna eksponuje dla przyjezdnych różne uroki natury przy jednoczesnym poszanowaniu jej praw i potrzeb. Nie byłoby w Pomorskim tak wielu dobrze zachowanych ekosystemów, gdyby nie liczne obszary ochrony przyrody, które zajmują powierzchnię blisko 600 tys. hektarów, co stanowi niemal 1/3 powierzchni całego województwa. Na amatorów obcowania z dziką przyrodą czekają dwa parki narodowe (Słowiński, Bory Tucholskie), a także jedenaście parków krajobrazowych i rezerwaty przyrody w liczbie 134, oplatające swoją siecią cały region. To wszystko stwarza ogromny potencjał dla turystyki przyrodniczej, która w dobie cyfryzacji i urbanizacji nieco na przekór czasom przeżywa właśnie swój renesans.Słowiński Park Narodowy, fot. Pomorskie Travel
Słowiński Park Narodowy, fot. Pomorskie Travel
Słowiński Park Narodowy, fot. Pomorskie Travel
Słowiński Park Narodowy, fot. Pomorskie Travel
slowinski park narodowy 8
slowinski park narodowy 8
slowinski park narodowy 6
slowinski park narodowy 6
slowinski park narodowy 4
slowinski park narodowy 4
slowinski park narodowy 3
slowinski park narodowy 3
slowinski park narodowy 1
slowinski park narodowy 1
e552c3e9093a052a8d837da2e82b6cc7
e552c3e9093a052a8d837da2e82b6cc7

Near

Near

Accommodation

As part of our website, we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs.
sing the website without changing the cookie settings means that they will be stored on your end device.

Click here to find out more.

Favourite

Unfortunately, you don't have any favorite items yet.

Add the item to your favorites by clicking on the heart icon.

Unfortunately, you don't have any favorite items yet

Near

Gastronomy

Accommodation