Słowiński Park Narodowy (szlaki turystyczne)

Słowiński Park Narodowy to jeden z najpiękniejszych i zarazem najciekawszych zakątków Pomorskiego. Znajdziemy tutaj pustynne krajobrazy ruchomych wydm, unikatowe torfowiska i łąki a nawet bory, porastające zbocza najwyższego wzniesienia w okolicy – góry Rowokół. Wiodące tutaj szlaki pełne są najróżniejszych atrakcji, które zadowolą nawet najwybredniejszych turystów.

Utworzony w 1967 roku Słowiński Park Narodowy zajmuje powierzchnię 327,44 km2 i jest położony w środkowej części polskiego wybrzeża. Jest to jeden z dwóch nadmorskich parków narodowych w Polsce oraz największy w Europie obszar wędrującego piasku. Ruchome wydmy zlokalizowane są na ok. 500 ha powierzchni i tworzą teren przypominający pustynię piaskową. Park w 1977 r. został włączony do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Na terenie zabytkowego kompleksu Osady Latarników w Czołpinie znajduje się Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie m.in. przedstawiono historię powstania Parku oraz przybliżono walory jego środowiska naturalnego.

Ciekawostka: Park swoją nazwę zawdzięcza grupie etnicznej Słowińców, która zamieszkiwała tereny północno-zachodniej części województwa pomorskiego nad jeziorami Gardno i Łebsko. Zwiedzający Słowiński Park Narodowy mogą zapoznać się z ich kulturą w skansenie zlokalizowanym we wsi Kluki.

Godziny otwarcia: od świtu do zmierzchu

Cennik: 8 zł (osoba dorosła)

Szlaki turystyczne Słowińskiego Parku Narodowego

Na obszarze 18 tys. hektarów Parku znajdziemy nie tylko nadbałtycką Saharę czy też unikatowe okazy przybrzeżnej przyrody, lecz również ciekawe miejsca związane z daleko sięgającą wstecz historią tych terenów. Na turystów czeka kilkanaście szlaków o różnej trudności i charakterze, o łącznej długości blisko 150 kilometrów.

SZLAKI CZARNE-ŁĄCZNIKOWE

 1. Smołdziński Las – Czołpino 3km
 2. Smołdzino – Słowiński Park Narodowy 6km
 3. Gardna Wielka – Słowiński Park Narodowy 5,4km

Główne szlaki turystyczne biegną równolegle do brzegu morza, przecinając wzdłuż cały Słowiński Park Narodowy. Szlaki czarne spełniają rolę tras łącznikowych. Umożliwiają turystom korzystającym z bazy noclegowej, zlokalizowanej w otulinie Parku, dotarcie do głównych bram wejściowych SPN, ich przebieg zapewnia również połączenie pomiędzy Szlakiem Północnym i Południowym, co znacznie uatrakcyjnia i sprzyja wędrówkom po terenie SPN.

Słowiński National Park, photo: A. Demczak

Słowiński National Park, photo: A. Demczak

SZLAKI ZIELONE

 1. Rowy – Dołgie Małe – Rowy 17km
  1. Rozpoczyna się w miejscowości Rowy przez borowe kompleksy leśne SPN, do wschodniego krańca najmniejszego akwenu SPN – jeziora Dołgie Małe (pomost widokowy, obszar objęty ochrona ścisłą ze względu na występującą roślinność).
  2. Dalej wśród zalesionych wydm dochodzi do morza, a następnie równolegle do brzegu morskiego wraca do Rowów. Z plaży najłatwiej można zaobserwować zróżnicowanie wału wydmowego, poddawanego działalności naturalnych żywiołów: fal morskich i wiatru. Współczesne procesy odkrywają również historię szaty roślinnej na Mierzei Gardnieńskiej. Pokłady torfu i liczne pnie dębowe, odsłonięte na plaży są pozostałością lasów liściastych, które panowały tu tysiące lat temu.
 2. Łeba – Wydmy – Łeba 17km
  1. Rozpoczyna się w nadmorskiej miejscowości Łeba. Biegnie brzegiem plaży, stykając się u wejścia na Wydmę Łącką z oznakowaniami szlaku czerwonego. Trasa wiedzie przez malowniczy krajobraz Mierzei Łebskiej.
  2. Fragment szlaku przebiega przez Pola wydmowe, umożliwiając obserwację zróżnicowanych form wydmowych od inicjalnych na zapleczu plaży po aktywne barchany wydmowe. Na terenie najlepiej zachowana na naszym wybrzeżu roślinność nadmorska w różnych stadiach rozwoju, roślinność borowa oraz ols, rozwijający się wzdłuż północnego brzegu jeziora Łebsko.
  3. W Rąbce Muzeum Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego i siedziba Obwodu Ochronnego oraz ekspozycja historyczna w budynku byłej wyrzutni pocisków rakietowych V-2, wzniesiona przez wojska hitlerowskie podczas II wojny światowej.

SPN zaskakuje różnorodnością, fot. Pomorskie.Travel

SZLAK CZERWONY – PÓŁNOCNY

 1. Łeba – Rowy 40km
  1. Prowadzi poprzez teren Parku od miejscowości Łeba do wsi Rowy. Ze względu na trudny teren, odległość do pokonania oraz brak na całej trasie bazy noclegowej i gastronomicznej jest to wyzwanie dla najbardziej wytrwałych turystów.
  2. Na trasie Muzeum Przyrodnicze SPN w miejsc. Rąbka, punkt widokowy na jeziorze Łebsko, wyrzutnia rakiet V-2.
  3. Prawie cała trasa prowadzi przez obszar ochrony ścisłej „MIERZEJA” przez najbardziej aktywne z wydm ruchomych na terenie Parku – Wydmę Łącką i Wydmę Czołpińską. Ich szczyty to naturalne punkty widokowe, z których podziwiać można wspaniały krajobrazowo teren Parku.
  4. Dalej szlak biegnie przez miejscowość Czołpino prowadząc do dwóch położonych malowniczo wśród boru sosnowego jezior Dołgie Wielkie i Dołgie Małe i wzdłuż północnego brzegu jeziora Gardno do wsi Rowy.

SZLAK ŻÓŁTY – POŁUDNIOWY

 1. Łeba Żarnowska – Gać – Izbica – Kluki – Smołdzino wzdłuż wzgórza Rowokół – Gardna Wielka 39km
  1. Rozpoczyna się w łebie i wiedzie przez miejscowość Żarnowska, Gać, Izbica, Kluki okalając jezioro Łebsko od strony południowej.
  2. Szlak o dużych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Prowadzi przez naturalne kompleksy boru sosnowego, lasów olszowych i brzozowych oraz sztucznie wyprowadzonych przez człowieka drzewostanów świerkowych na podłożu torfowym.
  3. Wzdłuż szlaku objęty ochroną ponad 150 letni starodrzew sosnowy, bór bagienny na torfowisku wysokim oraz miejsce gniazdowania licznych gatunków ptaków wodnych.

Zobacz także: Rowokół – święta góra piratów

Pomorska Droga Świętego Jakuba

Szlak Św. Jakuba zyskał ostatnio na znaczeniu (został dodany do listy dziedzictwa kulturowego UNESCO w roku 1987) w związku z pragnieniem Europejczyków powrotu do europejskich korzeni kulturowych. Chodzi przede wszystkim o to, by zachęcić ludzi do wolniejszego przemierzania różnych krajów i regionów oraz zasmakowania w różnorodności tychże i zrozumienia ich specyfiki. Odpowiada to starożytnym zwyczajom, kiedy to ludzie spędzali setki dni przemierzając drogę do Santiago de Compostella i jednocześnie stykali się z różnorodnością kulturową, nowymi ideami i trendami rozwoju. Szlak św. Jakuba również kiedyś istniał w rejonie Południowego Bałtyku sięgając od Królewca przez Gdańsk i Szczecin do Rostoku i dalej na zachód.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi