Bursztyn jako atrakcja regionu jest tematem wielu imprez organizowanych cyklicznie i jednorazowych, które przyciągają uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców. Można się w ich trakcie wiele dowiedzieć, sporo nauczyć, a z pewnością świetnie bawić.

Święto ulicy Mariackiej

Organizowane corocznie w drugą sobotę września Święto Ulicy Mariackiej gromadzi artystów, rzemieślników oraz tłumy gdańszczan.

Ulica Mariacka to nie tylko kawałek zachowanej historii Gdańska z jego architektonicznym fenomenem i wielokulturową tradycją - to również ludzie, którzy tworzą klimat tego miejsca dzisiaj. To właśnie oni chcą zaprezentować pracownie, które nie są dostępne na co dzień, ożywić przepiękną architekturę ulicy pokazami mody, koncertami, wyświetlanymi filmami i występami artystów.


Święto ulicy Mariackiej to impreza plenerowa, która ma za zadanie ożywić tę najpiękniejszą gdańską uliczkę. Impreza ta towarzyszy targom bursztynu Ambermart oraz Europejskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego, a jej organizatorem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników.