Bory Tucholskie to idealne miejsce na rodzinne wycieczki rowerowe. Kaszubska Marszruta to sieć 4 szlaków rowerowych wytyczonych w okolicach Chojnic, Brus czy Czerska. Pokonując prawie 200 km szlaków możemy poznać kulturę i tradycję miejscowej ludności jak również zapoznać się z najcenniejszymi przyrodniczo obszarami, czyli Parkiem Narodowym Bory Tucholskie. Poznaj szlaki rowerowe w Borach Tucholskich!

Czarny szlak „Kaszubskiej Marszruty” (Pętla Konarzyńska)

 

Długość trasy: 33 km

Typ roweru:
rower trekkingowy
górski
   
   

 

Trudność trasy: średnio trudna Przebieg trasy

pobierz ślad GPS

 

Czarny szlak "Kaszubskiej Marszruty" to propozycja krótkiej, kilkugodzinnej wycieczki rowerowej tzw. Pętlą Konarzyńską, która jest oznakowana na całej trasie.
 

Trasa o asfaltowej nawierzchni na terenie obszarów zabudowanych oraz po drogach lokalnych przez pola, lasy i słabo zamieszkane wsie po zachodniej stronie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ze względu na piaszczyste odcinki trasa ciężka do pokonania dla najmłodszych miłośników kręcenia kilometrów. Na odcinku od Zielonej Chociny do Chocińskiego Młyna należy być przygotowanym na piaszczyste leśne dukty. Pozostałe odcinki trasy to bardzo przyjemne dla jazdy na rowerze wydzielone drogi rowerowe o nawierzchni szutrowej. Cisza, związana z małym natężeniem ruchu i otaczającą naturą oraz zlokalizowane na trasie jeziora i dolina rzeki Chociny są największymi atutami Pętli Konarzyńskiej.
 

Czas potrzebny na pokonanie trasy: ok. 4 godzin

Przebieg:

Szlak w ksztalcie pętli, która rozpoczyna się i kończy w miejscowości Żychce, jednak ze względu na komunikację dojazdową proponujemy rozpocząć wycieczkę w miejscowości Konarzyny lub na przecięciu ze szlakiem żółtym Kaszubskiej Marszruty.

Konarzyny - (3,2 km) Żychce - (6,8 km) Nowa Karczma - (8,2 km) Kiełpin - (10,4 km) Binduga - (12,7 km) Nierostowo - (16,2 km) Zielona Chocina - (19,9 km) Jonki - (25,9 km) Zielona Huta - (28,2 km) Chociński Młyn - (30,7 km) Konarzynki - (32,6 km) KonarzynyKonarzyny - wieś gminna w powiecie chojnickim. W 1275 r. zamieszkiwał tu szlachcic Stanoch Malowy. Należał on do drużyny książęcej, a jego syn Mirosław w Sąpolnie otrzymał od wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego w 1326 r. dokument poświadczający prawo do tej ziemi, którą ich przodkowie posiadali od wieków. Był to możny ród Konarskich, od których wywodzi się nazwa Konarzyny. Stanoch Malowy i Myslibous Malowy de Choynicz wyznaczyli, wraz ze szczytnieńskim kasztelanem, granice dóbr augustiańskich. Dokument, który wyznaczał granice dóbr klasztornych, nazywał osadę Myslibousa Konarin. W wiekach następnych nazwa ta przechodziła wiele zmian, i tak w dokumencie lokacyjnym mówiło się Cunerzin, potem o Konarzynie. Nazwa ta wywodzi się od konarów, czyli koniuchów, którzy strzegli stadnin królewskich. W latach 1772-1920 Konarzyny znajdowały się w zaborze pruskim, w 1920 r. wieś wróciła w skład państwa polskiego jako miejscowość przygraniczna. Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła - pierwotny wzmiankowany w 1326 r., obecny barokowy pochodzi z 1731 r. Wewnątrz zachowało się barokowe wyposażenie. Obok kościoła rośnie ponad 700-letni dąb. W pobliżu Izba Regionalna urządzona w kaszubskiej chëczy z 2. połowy XIX w. Jedziemy ul. Szeroką, na końcu wsi pojawia się po lewej brukowana ścieżka rowerowa. W okolicy skrzyżowania z drogą do Żychckich Osad przez ok. 300 m jedziemy drogą asfaltową, później już szutrową ścieżką rowerową. Docieramy do wsi Żychce, gdzie ścieżka definitywnie się kończy, odtąd będziemy jechać asfaltem na lokalnej drodze o małym natężeniu ruchu samochodowego. W Żychcach mijamy brzeg Jeziora Życheckiego i zabytkowy park. Jedziemy przez osady Rowista i Nowa Karczma i brzegiem Jeziora Kiełpińskiego do Kiełpina. Następnie droga biegnąca przez las prowadzi nas do Bindugi, gdzie przekraczamy rzekę Chocinę. Mijamy osadę Nierostowo malowniczo położoną na skraju lasu. Droga wije się skrajem łąk nad Chociną. Docieramy do szosy nr 212 Bytów - Chojnice i jedziemy nią przez ok. 500 m (uwaga na duży ruch). W Zielonej Chocinie skręcamy w drogę gruntową, mijamy Jezioro Wielkie i Małe Zielone oraz osady Jonki i Dzięgiel położone nad Chociną i małym jeziorem Pieczonko. Przekraczamy Chocinę koło osady Niepszczołąg. Jedziemy wzdłuż rzeki częściowo lasem, częściowo polanami. Na skraju Zielonej Huty zagłębiamy się w las i docieramy do szosy nr 236 Brusy - Konarzynki, gdzie spotykamy szlak żółty Charzykowy Czersk. Jedziemy wzdłuż szosy gruntową ścieżką rowerową, biegnącą po lewej stronie. Na granicy gminy Konarzyny opuszczamy las, ścieżka przechodzi w bruk, jedziemy szlakiem czarnym. Przecinamy szosę Chojnice - Bytów i jedziemy przez Konarzynki. Znajduje się tu zespół folwarczny z dworem z przełomu XIX i XX w. Ulicą Szkolną docieramy do centrum Konarzyn, gdzie zataczamy pętlę, kończąc naszą trasę.
 

0 km - Konarzyny. Miejscowość gminna, w której warto zobaczyć: barokowy kościół p.w. św. Piotra i Pawła z połowy XVIII w., 700-letni dąb szypułkowy o obwodzie 487 cm., dworek z drugiej połowy XIX w. (on jest w Konarzynkach-dodać miejscowość na mapie), zabytkową chałupą z XIX w. której dach pokryty jest trzciną rzeczną. Przez wieś oprócz czarnego szlaku "Kaszubskiej Marszruty" przechodzi też szlak Greenway "Naszyjnik Północy".

3,2 km - Żychce. W położonej nad jeziorem Życheckim wsi znajdują się zespoły folwarczne i zespoły osadnicze z początku XX wieku. Podróżując z Konarzyn do Żychc mijamy dawne lotnisko wojskowe.

8,2 km - Kiełpin. Wieś nad jeziorem Kiełpińskim.

10,4 km - Binduga. Stanowi jeden z punktów spływów kajakowych rzeką Chociną. 45-kilometrowa rzeka tworzy na swojej drodze malowniczy krajobraz meandrując przez łąki i pastwiska na zachód od granic Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

12,7 km - Nierostowo. Położona nad jeziorem Nierostowo wieś, w której zobaczyć można drewniane budynki mieszkalne i inwentarskie z połowy XIX wieku.

16,2 km - Zielona Chocina. Na odcinku, za tą wsią, trasa wiedzie wzdłuż brzegów zbiorników jezior Wielkie Zielone i Małe Zielone oraz rzeki Chociny.

19,6 km - Niepszczołąg. Wieś nad małym jeziorem Pieczonko. W okolicy rozwija się baza agroturystyczna.

22,5 km - Sepiot. Położona pośród lasu miejscowość na zachodniej granicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

28,2 km - Chociński Młyn. Wieś nad rzeką Chociną. Zachowało się tu kilka domów z XIX stulecia, w tym opuszczony dwór. Znajduje się tu także drewniana chata kaszubska oraz pozostałości drewnianego tartaku nad Chociną do niedawna wyposażonego w drewniane koło młyńskie o średnicy 2 m.

32,6 km - Konarzyny

 

Foto: UG Konarzyny