Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie (oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku)

Majątek Waplewo od początku XVII wieku pozostawał we władaniu polskich rodów szlacheckich związanych z Pomorzem Nadwiślańskim. Współcześnie w Pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim mieści się
Muzeum Tradycji Szlacheckiej.

Oddział „Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią” w Waplewie Wielkim, fot. © Muzeum Narodowego w Gdańsku

Oddział „Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią” w Waplewie Wielkim, fot. © Muzeum Narodowego w Gdańsku

Ostatni właściciele Waplewa, rodzina hrabiów Ogończyk-Sierakowskich, w rękach których majątek pozostawał do roku 1939, na przestrzeni bez mała 200 lat angażowali się w działalność polityczną, artystyczną, naukową, oświatową i społeczną. Na szczególne podkreślenie zasługuje ich wkład w pielęgnowanie tradycji narodowych na Pomorzu oraz działalność mającą na celu umacnianie polskiego charakteru tych ziem.

Waplewo, fot. Pomorskie Travel/ M. Bieliński

Waplewo, fot. Pomorskie Travel/ M. Bieliński

Dwór waplewski, tak pod względem formy architektonicznej, jak i panującego w nim klimatu umysłowego, stanowił niejako wzór „dworu polskiego” – co niejednokrotnie podkreślała prasa krajowa oraz bawiący tu goście, wśród których było wielu wybitnych przedstawicieli kultury polskiej.

Jednocześnie właściciele Waplewa pozostawali w ścisłym związku z Gdańskiem – ośrodkiem kultury i nauki, miastem mającym niemały wpływ na charakter wielu siedzib szlacheckich, nie tylko w Prusach Królewskich, ale także na obszarze całej Rzeczpospolitej.

Pozostałe oddziały

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi