Liczne muzea kryją bogate zbiory i skarby dziedzictwa kulturowego Pomorza.

Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie - oddział MNG

Adres:

82-410 Stary Targ

Dane kontaktowe:

Tel. 55 277 15 68

Majątek Waplewo od początku XVII wieku pozostawał we władaniu polskich rodów szlacheckich związanych z Pomorzem Nadwiślańskim.

Ostatni właściciele Waplewa, rodzina hrabiów Ogończyk-Sierakowskich, w rękach których majątek pozostawał do roku 1939, na przestrzeni bez mała 200 lat angażowali się w działalność polityczną, artystyczną, naukową, oświatową i społeczną. Na szczególne podkreślenie zasługuje ich wkład w pielęgnowanie tradycji narodowych na Pomorzu oraz działalność mającą na celu umacnianie polskiego charakteru tych ziem.


Dwór waplewski, tak pod względem formy architektonicznej, jak i panującego w nim klimatu umysłowego, stanowił niejako wzór "dworu polskiego" - co niejednokrotnie podkreślała prasa krajowa oraz bawiący tu goście, wśród których było wielu wybitnych przedstawicieli kultury polskiej. Jednocześnie właściciele Waplewa pozostawali w ścisłym związku z Gdańskiem - ośrodkiem kultury i nauki, miastem mającym niemały wpływ na charakter wielu siedzib szlacheckich, nie tylko w Prusach Królewskich, ale także na obszarze całej Rzeczpospolitej.


Warto również odwiedzić:

- Gdańska Galeria Fotografii

- Muzeum Narodowe w Gdańsku

- Zielona Brama

- Oddział Etnografii - Spichlerz Opacki

- Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

- Oddział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów w Oliwie

- Oddział Sztuki Dawnej

Autor: B.Barski, GOT

Foto: M.Bieliński, Dep. Turystyki, UMWP