Trójmiasto to wyjątkowy kompleks 3 różnych organizmów miejskich połączonych unikalnym położeniem nad Zatoką Gdańską. To właśnie wzdłuż Zatoki Grańskiej została wytyczona Nadmorska Trasa Rowerowa, która jest jedną z najchętniej uczęszczanych tras zarówno przez turystów jak i mieszkańców. Niezwykle atrakcyjne szlaki znajdują się także w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, zaś miasto Gdańsk posiada bogatą sieć miejskich ścieżek rowerowych. Poznaj szlaki rowerowe w Trójmieście!

Wokół Wyspy Sobieszewskiej

Długość trasy: 28 km

Typ roweru:
rower trekkingowy

Trudność trasy: łatwa Przebieg trasy

pobierz ślad GPS

Niedługi lecz intensywny szlak odkrywający walory przyrodnicze Wyspy Sobieszewskiej. Krótka i urozmaicona propozycja wycieczki wokół Wyspy Sobieszewskiej. Wyspa ta powstała po utworzeniu się dwóch ujściowych ramion rzeki Wisły, naturalnej Wisły Śmiałej w okolicach Górek Wschodnich po powodzi z 1846 r. oraz Przekopu Wisły, sztucznie wykonanego pod koniec XIX wieku. Trasa ma wybitne walory przyrodnicze i kulturowe. W Sobieszewie obejrzeć możemy sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, w Przegalinie zabytkową śluzę, a w Orlu modrzewiowy dworek o interesującej historii. Ornitolodzy zachwyceni będą rezerwatami "Mewia Łacha" i "Ptasi Raj". To jedne z najcenniejszych obszarów występowania ptactwa w naszym regionie. Na plażach wyspy, szczególnie w okolicach ujścia Przekopu Wisły, dość często zobaczyć można foki szare. Trasa rozpoczyna się i kończy przy moście pontonowym i pętli autobusowej w Sobieszewie. Możliwość zaparkowania samochodu na parkingu przy kościele. Większość trasy (24 km) prowadzi oznakowanym niebieskim szlakiem rowerowym im. Wincentego Pola.

Wyspa Sobieszewska to część Mierzei Wiślanej, leżąca w granicach administracyjnych Gdańska. Na wyspie znajdują się dwa niezwykle cenne rezerwaty przyrody: Ptasi Raj i Mewia Łacha. Mewia Łacha to obszar przy ujściu Przekopu Wisły, na którym można podziwiać wielotysięczne stada mew, rybitw, kaczek i innych ptaków wodno-błotnych. Piaszczyste plaże rezerwatu upodobały sobie foki, które od czasu do czasu wygrzewają się na słońcu. Drugi z rezerwatów - Ptasi Raj zajmuje przymorskie jeziora Karaś i Ptasi Raj, które oddzielone jest od Wisły Śmiałej kamienną groblą. Brzegi akwenów zarastają gęste połacie trzciny, które są doskonałym środowiskiem dla ptactwa błotno - wodnego. Zanotowano tu występowanie ok. 200 gatunków ptaków, z czego ok 30-40 to gatunki lęgowe.


Długość trasy: 28 km

Trudność trasy: trasa łatwa

Dominująca nawierzchnia: asfalt, drogi gruntowe

Czas potrzebny na pokonanie trasy: 2-3 godziny

Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy

Trasa: Sobieszewo - Świbno - Sobieszewo


0 km - Sobieszewo. Najważniejsza miejscowość letniskowa na Wyspie Sobieszewskiej. Atrakcje: Kościół M.B. Saletyńskiej, wzniesiony na miejscu świątymi z 1620 r., która spłonęła w 1986 r., plaża, "Wyspa Skarbów" i izba pamięci Wincentego Pola.

0,75 km - Koniec ścieżki rowerowej, początek wału wiślanego (ul. Przegalińska).

1,75 km - Sobieszewska Pastwa. Ośrodek dla niewidomych w dawnym dworku, widok na hałdę fosfogipsów na drugim brzegu Martwej Wisły.

8,9 km - Przegalina. Zabytkowe śluzy, pozostałości dawnej kolejki wąskotorowej, port lodołamaczy wiślanych, możliwość skrętu w kierunku na Błotnik (nowa marina).

11,9 km - Świbno. Atrakcje: Prom do Mikoszewa, port rybacki, obelisk upamiętniający 100-lecie wykonania Przekopu Wisły (1895-1995).

13,0 km - Rezerwat "Mewia Łacha". Stanowisko lęgowe rzadkich gatunków rybitw, ptaków siewkowatych. Ponadto miejsce odpoczynku fok szarych.

17,25 km - Orlinki. Hotel "Orle", bliżej drogi dawna "Forsterówka" - modrzewiowy dworek myśliwski, przed II wojną światową należący do gauleitera SS Alberta Forstera.

21,1 km - Sobieszewo. Ul. Falowa (droga nad morze i do centrum), a nastepnie ulica Barwna, Tęczową (bary, sklepy, restauracje). Dom Kultury "Wyspa Skarbów", Izba Pamięci Wincentego Pola.

23,0 km - Ulica Sobieszewska (Ośrodek "Alma II") - dawna jednostka wojskowa obrony wybrzeża, obecnie zlikwidowana.

24,3 km - Jezioro Karaś. Droga do rezerwatu "Ptasi Raj". Ścieżka przyrodnicza, dwie wieże widokowe, kamienna grobla oddzielająca jezioro Ptasi Raj od Wisły Śmiałej, zespół ruchomych wydm na "Mierzei Messyńskiej". Wieże widokowe znajdują się na północnym brzegu jeziora Karaś i nad Jeziorem Ptasi Raj.

25,3 km - Górki Wschodnie. Pętla autobusowa, tawerna, parking, droga na groblę, stare domki rybackie.

27,8 km - Sobieszewo (koniec pętli).