Ptasi Raj (rezerwat przyrody)

Ptasi Raj jest rezerwatem przyrody na terenie Gdańska, zlokalizowanym u dawnego ujścia Wisły, którego zadaniem jest ochrona miejsc lęgowych i wypoczynkowych ptaków wodnych i błotnych.

Idea objęcia terenów bytowania ptactwa w bezpośredniej bliskości jednego z ujść Wisły do Bałtyku powstała na przełomie wieków XIX i XX, a jednym z jej promotorów był słynny gdański przyrodnik Hugo Conwentz.

Obecnie istniejący rezerwat powstał już w końcu lat 50. XX wieku. Występuje w nim około 200 gatunków ptaków, a wśród nich noszące tak ciekawe nazwy jak: zausznik, gęgawa, ohar, nurogęś, kropiatka, wodnik, ostrygojad, sieweczka, samotnik i podróżniczek, a nawet niesłychanie rzadki w naszych okolicach edredon.

Na terenie rezerwatu wyznaczono 6-kilometrową ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną z tablicami informacyjnymi, pozwalającymi zorientować się w miejscowej specyfice przyrodniczej i podjąć próby dostrzeżenia przedstawicieli miejscowej fauny podlegających ochronie rezerwatu.

Ostoja Ujścia Wisły wraz z rezerwatami Ptasi Raj i Mewia Łacha, fot. I.Florczyk

Ostoja Ujścia Wisły wraz z rezerwatami Ptasi Raj i Mewia Łacha, fot. I.Florczyk

Dlatego właśnie turystom odwiedzającym Ptasi Raj zaleca się wyposażenie w postaci lornetki. Przydadzą się także wodoodporne buty, bowiem część trasy wiedzie przez tereny podmokłe.

Ptasi Raj to rzeczywiście przyrodniczy raj oddalony zaledwie o parę kilometrów od centrum miasta, dostępny przy użyciu miejskiej komunikacji, wart odwiedzenia nie tylko przez miłośników ptactwa.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi