Pomorskie.travel

Śluza w Przegalinie

     Powstanie śluzy w Przegalinie było uzależnione od przekopu Wisły w latach 1889-1895. Oddzielała ona dwie odnogi Wisły.


      Drugim jej zadaniem było swobodne przeprawianie statków. Z tego względu w Przegalinie powstały dwie śluzy: dla małych tratew oraz dla żeglugi. W drugiej połowie XX wieku śluza dla małych statków została wyremontowana i powstała nowa śluza żeglugowa i otrzymała nazwę Południowa. Dotychczasową większą śluzę (północną) zamknięto i jest ona obecnie obiektem zabytkowym.


     Zabytkowa śluza północna posiada konstrukcję betonowo – drewnianą. Natomiast ściany głów śluzy są ceglane. Pierwsze z dwóch par wrót, miały chronić przeciwpowodziowo, drugie natomiast są wrotami używanymi na co dzień . System napędzania śluzy znajdował się budynku obok śluzy. Do dzisiaj można tam obejrzeć oryginalne urządzenia z końca XIX wieku.


     Nowa Śluza Południowa jest obecnie jedyną czynną śluzą, którą mogą się przeprawić statki miedzy Wisłą a Wisłą Martwą.

 

Foto: M. Bieliński - Dep. Turystyki UMWP

Podziel się na: