Przekop Wisły wraz z jej ujściem

Liczne powodzie na Żuławach oraz związane z tym straty finansowe wymogły na włodarzach tych ziem decyzje o uregulowaniu Wisły i stworzeniu jej nowego odcinka. Wielkim nakładem finansowym, wzdłuż starego koryta Wisły - Przemysławy, wybudowano nowy kanał o szerokości od 250 do 400m, który otoczony jest wałami przeciwpowodziowymi dochodzącymi do 10 m.

Mikoszewo, ujście Wisły, fot. UG Stegna

Mikoszewo, ujście Wisły, fot. UG Stegna

Przy budowie pracowało, dzień w dzień, tysiące ludzi i 40 maszyn parowych. 31 marca 1895r., na telegraficzny sygnał cesarza, prezydent Prus Zachodnich otworzył drogę pierwszym strugom wiślanym. Przekop skrócił Wisłę o 10 km.

Pomiędzy osadami położonymi na brzegach przekopu, kursuje linowy prom „Świbno”, prowadzony przez liny zamocowane na obu końcach lądu. Jest on napędzany przez statek – holownik, który płynie obok promu. Tradycja przeprawy sięga roku 1895 kiedy to przekopano nowe ujście Wisły, zaś w tym miejscu prom pływa od 1945r.

Na północ od Mikoszewa, na powierzchni 131 ha został utworzony rezerwat przyrody Mewia Łacha, który ochrania miejsca gniazdowania ptactwa wodnego oraz ich rzadkich gatunków w czasie wiosennych i jesiennych przelotów.

W pobliżu

Odkryj

Noclegi

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi