Kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej w Kończewicach

W kończewickiej wieży kościelnej skrywa się dzwon z 1502r., który został odlany w Mecheln przez mistrza Symona Waghevensa. Trójnawowa świątynia pierwotnie była budowlą ryglowa, którą przemurowano i rozbudowano. Wyposażenie świątyni pochodzi z okresu baroku, najcenniejszy jest ołtarz główny prezentujący scenę Wniebowzięcia Marii i Trójcy Świętej oraz rokokowa ambona. W północnej ścianie znajduje sie prezbiterium z zachowanym epitafium ks. Lamkowskiego.

Na zewnętrznych ścianach kościoła zamontowane zostały płyty nagrobne, Johanna Schulte i Jakoba Olricha, które niegdyś znajdowały się w podadzce świątyni. Tuż za budowlą zachowała się drewniana plebania.

Foto: M.Bieliński, Dep. Turystyki, UMWP

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi