Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Sominach

Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski na ziemi bytowskiej, który powstał w 1757 r. jako zbór luterański. Odnowiony w latach 1910–1911, to jeden z najciekawszych kościołów ziemi bytowskiej,

Pamiątką po dawnych mieszkańcach jest jeden z najciekawszych kościołów ziemi bytowskiej, który powstał w 1757 r. jako zbór luterański.

Drewniany kościół o konstrukcji zrębowej, którego ścianki pokryte są gontem, posiada dwie kondygnacje oraz dachy dwupłatowe również pokrywa gont. Wieża kościelna jest konstrukcji słupowej, pokryta deskami. Wewnątrz znajduje się barokowy, bogato zdobiony ołtarz, w nim obraz przedstawiający ukrzyżowanego Chrystusa. W wieży ukryte są dwa dzwony, w tym jeden z napisem w języku staro – cerkiewno – słowiańskim.

Sominy

Las, jezioro, ryby, grzyby, jagody – te słowa kojarzą się z wypoczynkiem na łonie natury. Wpisują się też w charakter Somin.

Sominy to malownicza miejscowość, położona pomiędzy dwoma jeziorami, 20 km na południe od Bytowa. Nazwa Jeziora Somińskiego występuje już w dokumentach z 1313 r., sama osada powstała w XVI w. Mieszkała tu ludność ewangelicka, stanowiącą protestancką enklawę pośród okolicznych katolickich wsi. Do 1945 r. Sominy były niemiecką wsią graniczną. Po wojnie miejsce Niemców zajęli Kaszubi.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi