Dolina Kulawy (rezerwat przyrody)

Rezerwat typu florystycznego o powierzchni 155,41 ha znajdujący się w Zaborskim Parku Krajobrazowym.

Powołany w celu zachowania kompleksu torfowisk soligenicznych, źródlisk, jezior mezotroficznych oraz leśnych i nieleśnych ekosystemów lądowych z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami. Rezerwat chroni wartości krajobrazowe i różnorodne siedliska przyrodnicze, m.in. mechowiska, torfowiska przejściowe i łąki.

Rzeka Kulawa na terenie rezerwatu łączy ze sobą jeziora Duże i Małe Głuche. Z cennych gatunków flory występują tu m.in. lipiennik Loesela, obuwik pospolity, skrzyp olbrzymi i nasięźrzał pospolity. W celu dodatkowego zabezpieczenia wokół rezerwatu powstała otulina o powierzchni 350 ha.

Zaborki Park Krajobrazowy, fot. Styl Beata Chojęta

Zaborki Park Krajobrazowy, fot. Styl Beata Chojęta

Na terenie rezerwatu wytyczona została ścieżka przyrodnicza „Dolina rzeki Kulawy” z 13 przystankami informacyjnymi w najciekawszych miejscach trasy. Przez obszar chroniony prowadzi także zielony szlak pieszy „Szlak Zaborski” Brusy – Drzewicz.

Poczytaj też Zaborski Park Krajobrazowy i jego atrakcje

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi