Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku (Szlak Mennonitów)

We wsi Kiezmark warto obejrzeć kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej jest to jednonawowa świątynia o konstrukcji szkieletowej, została ona wzniesiona w 1727 r.

Wieś Kiezmark, aż do 1945 r. nosiła nazwę Kasemark, czyli „Serowy Rynek”, dlatego też po wojnie używano nazwy Serowo. Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej ma wieżę kościoła wtopioną w korpus, w którego podstawie widoczne są jeszcze fragmenty starszej budowli. W górnej części znajdują się cztery tarcze zegara mechanicznego datowane na wiek XIX oraz na ścianie południowej, dwa zegary słoneczne, kamienny z datą 1653 i drewniany z początku XIX w. Po obu stronach przejścia z kruchty do części podwieżowej znajdują się kamienne herby Gdańska z XVI w.

We wnętrzu świątyni zachowało się oryginalne, barokowe wyposażenie: manierystyczny ołtarz główny ufundowany przez burmistrza gdańskiego Jana Czirenberga, chrzcielnica i ambona z XVII w. oraz fragmenty stelii z XVIII w. W posadzce świątyni znajduje się 7 płyt nagrobnych datowanych na XVI i XVII w.

Na przykościelnym cmentarzu założonym w XVII w. zachowało się kilka nagrobków.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi