Słupia, Radunia, Wierzyca to rzeki, które dzięki swojemu położeniu i energii płynącej z wody zostały wykorzystane do budowy elektrowni wodnych. Wiele obiektów funkcjonuje do dziś i można je odwiedzać. Najstarsza elektrownia w Europie, Struga, czy najwyżej położona na Raduni elektrownia w Bielkowie to tylko niektóre z obiektów jakie warto odwiedzić. Prawa fizyki, chemii i matematyki ujarzmione w mostach, maszynach, obiektach pofabrycznych, a także prezentowane na wystawach tematycznych m.in. w Centrum Hevelianum.

Śluza Biała Góra

Śluza Biała Góra to zespół obiektów hydrotechnicznych budowanych od XVI wieku w celu rozdziału wód Wisły i Nogatu, który do tego wieku był głównym nurtem Wisły.

Podział wód był zawsze źródłem konfliktów pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem. Urządzenia zostały zniszczone w czasie wojen szwedzkich i odbudowane w XIX wieku, jednak rozgałęzienie rzek przeniesiono o 4km w dół, do miejscowości Piekło. System rozbudowywano na początku XX wieku, dobudowując śluzę, jaz oraz wrota przeciwpowodziowe pomiędzy doliną Wisły, a Nogatu, a także mniejszą śluzę, która odprowadzała wody Liwy do Nogatu. Stworzona regulacja wód pozwoliła na utworzenie szlaków wodnych, a tym samym rozwój żeglugi. Ostatnia modernizacja okolicy odbyła się w ramach projektu "Pętla Żuławska" i polegał na wybudowaniu przystani dla jednostek pływających, tuż obok wielkiego upustu, najstarszego elementu węzła (1852). Warto wejść na górę obiektu, skąd roztacza się rozległa panorama Doliny Wisły.