Biała Góra (rezerwat przyrody)

Obszar o powierzchni 3,47 ha uznano został jak rezerwat florystyczny w 1968 roku. Biała Góra jest to najdalej położony na północ Polski rezerwat roślin stepowych.

Ochroną objęte są zbiorowiska roślin kserotermicznych (ciepłolubnych) na fragmentach odsłoniętych stromych zboczy wzdłuż prawego brzegu Wisły. Jest to wysokie (50-55m), w części bezleśne zbocze między miejscowością Biała Góra i Bliźnice.

Dogodne warunki rozwoju dla roślinności kserotermicznej są zasługą lokalnego mikroklimatu. Jednak obserwuje się zmniejszanie ich liczebności. W stosunku do lat 60-tych ubiegłego wieku zredukowaniu uległa powierzchnia muraw napiaskowych i kserotermicznych. Jest to wynikiem zaniechania wypasu bydła, czego efektem jest wkraczanie lasu.

Czytaj też

Śluza Biała Góra (Szlak Zabytków Hydrotechniki)

Śluza, Biała Góra, fot. Pomorskie Travel/M.Ochocki

Śluza, Biała Góra, fot. Pomorskie Travel/M.Ochocki

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi