Liczne muzea kryją bogate zbiory i skarby dziedzictwa kulturowego Pomorza.

Oddział Etnografii - Spichlerz Opacki - oddział MNG

Adres:

Ul. Cystersów 19

80-333 Gdańsk

Dane kontaktowe:

Tel. 58 552 41 39

Siedzibą Muzeum jest zabytkowy Spichlerz Opacki. Spichlerz powstał w 1723 roku i przez długie lata służył celom gospodarczym. W latach 1945-80 budynek pełnił rolę składnicy konserwatorskiej.

 

W 1988 roku po remoncie i adaptacji stał się siedzibą mieszczącego się początkowo w Pałacu Opatów - Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. W Spichlerzu Opackim prezentowana jest wystawa stała dotycząca kultury ludowej Pomorza Gdańskiego. Zgromadzona na dwóch kondygnacjach ekspozycja przedstawia podstawowe formy tradycyjnej gospodarki wiejskiej. Ukazuje ona zabytki związane z rybołówstwem, hodowlą, rolnictwem, pszczelarstwem, przetwórstwem domowym ludności z Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław. Sprzęty pochodzą z końca XIX i początku XX wieku. Oprócz wystawy stałej w Spichlerzu Opackim urządzane są na trzeciej kondygnacji wystawy czasowe prezentujące zagadnienia kultury rodzimej i obcej. W Spichlerzu mieszczą się również pracownie i biblioteka Oddziału Etnografii.

Zbiory Oddziału Etnografii swoim zasięgiem obejmują teren Pomorza Wschodniego, w którym wyróżnia się następujące ugrupowania etnograficzne: kaszubskie, kociewskie, borowiackie, Dolne Powiśle i Żuławy. Muzeum gromadzi zabytki obrazujące kulturę materialną, społeczną i duchową tych grup. Ponadto w Muzeum zgromadzono kolekcję sztuki ludowej z terenu Wielkopolski, Kujaw, Warmii i Mazur.

W Muzeum zgromadzono kilka unikalnych kolekcji o znaczeniu ponadregionalnym. Najcenniejszymi z nich są:
- kolekcja mebli ludowych z terenu Pomorza Wschodniego - skrzynie, szafy, zydle, kredensy datowane od XVIII do XX wieku,
- kolekcja przedmiotów dokumentujących kulturę fryzyjskich osadników zamieszkujących Żuławy do 1945 roku,
- kolekcja sztuki ludowej dawnej i współczesnej na tle porównawczym regionów ościennych,
- kolekcja pozaeuropejska.

 

Warto również odwiedzić:

- Muzeum Narodowe w Gdańsku

- Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

- Zielona Brama

- Oddział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów w Oliwie

- Oddział Sztuki Dawnej

- Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie

- Gdańska Galeria Fotografii

 

Foto: R. Baranowski - Dep. Turystyki UMWP