Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. Św. Antoniego w Rakowcu

Adres:

83-140 Rakowiec

Ślady osadnictwa pochodzą z czasów rzymskich i z wczesnego średniowiecza. Wieś była lokowana prze bp Henryka jako druga chłopska na tym terenie (po Górkach) w 1293 r. na prawie chełmińskim na 40 łanach.

Kościół p.w. św. Antoniego i Narodzenia NMP zbudowany został w latach 1330- 40, przebudowany w latach 1722-25; jednonawowy, na rzucie prostokąta, z kwadratową wieżą od wschodu i kruchtą od zachodu. Murowany z cegły, na kamiennej podmurówce; sklepienie kolebkowe. Elewacja zachodnia ze schodkowym szczytem. Wyróżnia się nieoszkarpowanymi ścianami mimo dużej rozpiętości stropu. Ołtarz główny z 1734 r., za ołtarzem kamienne płyty nagrobne z lat 1620, 1641, 1699, ambona z I poł. XVIII w.; dwie granitowe kropielnice z XV i XVI w.

Autor: LOT Liwa

Foto: R.Baranowski, Dep. Turystyki, UMWP