Kwidzyńskie Ostnice (rezerwat przyrody)

Rezerwat obejmuje obszar lasu Nadleśnictwa Kwidzyn o niewielkiej powierzchni 2,56 ha położony na terenie miasta Kwidzyna. Został utworzony w 1966r. na terenie lasów Miłosna.

Głównym celem ochrony jest najdalej na północ wysunięte stanowisko kserotermicznej trawy ostnicy Jana (Stipa joannis). Rośnie ona w kępkach do 0.6 – 0.7 m wysokości. Cechą charakterystyczną ostnicy jest Jana jest długa piórkowata ość na plewce wynosząca nawet 25-35cm.

Obszar rezerwatu obejmuje skarpę wąwozu dawnego potoku Cypele, stanowiącego kiedyś lewy dopływ strumienia Miłosna. Obecnie jest on suchym wąwozem. Fakt istnienia w tym miejscu stanowiska roślinności ciepłolubnej związany jest ze specyficznym mikroklimatem.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi