Scena Lalkowa w Kwidzynie

Jest stowarzyszeniem, które poprzez działania artystyczne, przestrzeni do prowadzenia dialogu pomiędzy różnymi grupami wiekowymi, gdzie odmienność staje się płaszczyzną wymiany doświadczeń, źródłem wzajemnych inspiracji oraz impulsem do znalezienia nowych pomysłów na wspólne spędzanie wolnego czasu.

Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego, fot. materiały promocyjne

Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego, fot. materiały promocyjne

Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego, fot. materiały promocyjne

Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego, fot. materiały promocyjne

Głównym celem jest promocja „bywanie w sztuce”; poznanie i zwiększanie wiedzy o teatrze, filmie, muzyce, plastyce.

Wśród projektów są Generacje. Naczelnym zadaniem GENERACJI jest integracja na bazie kultury służąca wspieraniu rozwoju i kształtowaniu kreatywnych osobowości zarówno młodych jak i dojrzałych uczestników projektu, przygotowaniu do aktywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze oraz podniesieniu jakości życia.

Porywacze Snów - Kwidzyn, fot. Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego,

Porywacze Snów - Kwidzyn, fot. Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego,

GENERACJE to „równość w kulturze” – niezgoda na kulturalno-społeczną degradację obszarów pozostających poza przestrzenią wielkomiejską, wyrównywanie szans w dostępie do kultury dla osób żyjących w małych ośrodkach i zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturowym.

Inne projekty Sceny Teatralnej w Kwidzynie

  • Przybysz -mieszkaniec / obywatel, poszukiwanie tożsamości lokalnej,
  • Za Daleko do Kultury – wyrównanie szans dostępu do kultury,
  • Festiwal ANIMO, który od roku 2006 jest wydarzeniem międzynarodowym. Pełni funkcję edukacyjną w której udział biorą: aktorzy, reżyserzy, scenografowie, muzycy, fotografowie oraz animatorzy życia kulturalnego.
Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego, fot. materiały promocyjne

Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego, fot. materiały promocyjne

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi