Rzymianie, Goci i inne ludy przemierzały przed wiekami pomorskie. Pozostały po nich cmentarzyska i przedmioty odkrywane w ziemi.

Grodzisko wczesnośredniowieczne

Adres:

83-420 Lubieszyn

Najświetniejszym i niepodważalnym, bo materialnym dowodem znaczenia dawnego Garczyna jest grodzisko wczesnośredniowieczne.

Przez kilka wieków funkcjonował tu jeden z największych na Pomorzu Wschodnim grodów, centrum rozległego okręgu grodowego, a później historycznie udokumentowanej krainy garczyńskiej. Najpewniej nad brzegiem nieodległego jeziora, przed lat tysiącem, lud miejscowy został ochrzczony i przyjęty w szeregi synów i córek Chrystusowych. Prawdopodobnie znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie pierwsi władcy Polski: Mieszko I lub Bolesław Chrobry nakazali zbudować świątynię nowej chrześcijańskiej wiary. Kiedy dokładnie powstała ustalić niesposób. Istnieją jednak wzmianki, że obecny powstały u schyłku XVI w., to trzeci z kolei kościół, następca drewnianego p.w. św. Katarzyny. Bezsprzecznie parafia garczyńska należy do najstarszych na Pomorzu Gdańskim. Spory historyków dotyczą jedynie czasu jej powstania: w wieku XII, czy XIII.Ciekawostka - podczas badań archeologicznych między Jeziorem Dużym a Księżą Górą odkryto groby skrzynkowe wraz z popielnicam, które wskazywałyby na istniejącą w tym miejscu osadę z około 1400 lat p.n.e. We wczesnym średniowieczu wykorzystano powierzchnię 3 ha na wzniesieniu do budowy grodu.