Liczne muzea kryją bogate zbiory i skarby dziedzictwa kulturowego Pomorza.

Grodzisko w Sopocie - oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Jest to rezerwat archeologiczno - przyrodniczy położony na terenie drewniano - ziemnej warowni, wzniesionej na przełomie VIII i IX w. n.e. i opuszczonej w wieku XI.

Na pozostałości grodu składają się ziemne wały usypane na kształt podkowy, obejmujące grodowy majdan o powierzchni 0,15 ha oraz głęboka na 6 m fosa, broniąca dostępu do warowni od zachodu. Na terenie rezerwatu odbywają się liczne festyny i pokazy sztuk rzemieślniczych z epoki średniowiecza.

Grodzisko przy ulicy J.G. Haffnera obramowane potokami Grodowym i Kamiennym położone jest zalesione wzniesienie na szczycie którego znajduje się obwałowany majdan grodowy o wymiarach 45 x 49,5 m. Jest to pozostałość po istniejącym w okresie od VIII-X wieku Grodzisku.

Jest to jedno z najstarszych i pobudzających wyobraźnię miejsc na historycznej mapie Trójmiasta. Obiekt ten obok walorów historycznych posiada również walory dydaktyczne za sprawą zorganizowanego skansenu archeologicznego. W skansenie tym odtworzono elementy życia grodowego, a organizowane pikniki archeologiczne cieszą się powodzeniem.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku pragnąc przybliżyć mieszkańcom Sopotu i turystom życie codzienne wczesnośredniowiecznego grodu, organizuje od dwóch lat festyny archeologiczno-historyczne - 'W Średniowiecznym Grodzie'.

Podczas festynów można zobaczyć walki rycerskie, prezentacje dawnych rzemiosł oraz życie codzienne średniowiecznych Pomorzan.

Poza tym na terenie grodziska zorganizować można na zamówienie w niecodziennej scenerii i w strojach z epoki średniowieczne uczty i okolicznościowe imprezy.


Warto wybrać się również do pozostałych oddziałów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku:

- Muzeum w Gniewie

- Piwnica Romańska

- Spichlerz "Błękitny Baranek"

- Muzeum Archeologiczne w GdańskuFot: M.Bieliński - Dep. Turystyki UMWP