Liczne muzea kryją bogate zbiory i skarby dziedzictwa kulturowego Pomorza.

Gdańska Galeria Fotografii - oddział MNG

Gdańska Galeria Fotografii znajduje się na Głównym Mieście i jest kontynuatorką powstałej w 1977 roku galerii działającej pod egidą Związku Polskich Artystów Fotografików, która w roku 1981 zmieniła nazwę na Gdańską Galerię Fotografii.

W roku 1995 Galeria przekształciła się w Dział Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku i pozostaje jedyną w Polsce, prowadzoną przez muzeum narodowe placówką, upowszechniającą twórczość fotograficzną.

W siedzibie Galerii gromadzone i przechowywane są zbiory muzealne o dużym znaczeniu dla miasta i regionu, wykorzystywane przez historyków, konserwatorów zabytków, media oraz jako dowody sądowe. Osobny zespół, nieustannie poszerzany, stanowi fotografia kresowa. Galeria przygotowuje rocznie 6-10 wystaw czasowych o charakterze artystycznym, historycznym lub problemowym, eksponowanych także poza jej siedzibą.


Warto również odwiedzić:

- Muzeum Narodowe w Gdańsku

- Zielona Brama

- Oddział Etnografii - Spichlerz Opacki

- Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

- Oddział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów w Oliwie

- Oddział Sztuki Dawnej

- Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie