Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” został powołany w 1985 r. Zasadniczym celem jego utworzenia było stworzenie odpowiednich warunków dla zachowania występujących na tych terenach unikatowych wartości przyrodniczych, krajobrazowych, widokowych i rekreacyjnych pasa nadmorskiego.
Powierzchnia parku wynosi 4410 ha, w tym lasy zajmują 3330 ha (75,5% ogólnej powierzchni parku).

Na lasy przypada ponad 80 % powierzchni parku i został on nasadzony przez człowieka. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna. Skład drzewostan będzie ulegał zmianie, aktualnie nasadzane są drzewa liściaste. By stworzyć tu ponownie las mieszany jaki występował tu jeszcze w XVII wieku na tym terenie.

Mierzeja jest rejonem krzyżowania się głównych szlaków ptasich wędrówek.  W okresie głównego nasilenia wędrówki jesiennej nad pasem Mierzei Wiślanej przelatuje kilka milionów ptaków dziennie.

Ptaki nadmorskie, fot. P.K Mierzei Wiślanej

Ptaki nadmorskie, fot. P.K Mierzei Wiślanej

Ptaki nadmorskie, fot. P.K Mierzei Wiślanej

Ptaki nadmorskie, fot. P.K Mierzei Wiślanej

Formy ochrony przyrody

Rezerwaty przyrody

■  „Buki Mierzei Wiślanej”, chroni ok. 150-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

■  „Kąty Rybackie” chroni największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

■  „Mewia Łacha” chroni krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej (obszar Natura 2000) oraz miejscem występowania szeregu interesujących gatunków roślin.

Mikołajek nadmorski, fot. P. K Mierzei Wiślanej

Mikołajek nadmorski, fot. P. K Mierzei Wiślanej

Buki, fot. Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana

Buki, fot. Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana

Użytki ekologiczne

„Krynicki starodrzew”

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzek Szkarpawy i Tugi

Natura 2000

 • Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO):
  Zalew Wiślany
  Ujście Wisły
  Dolina Dolnej Wisły
 • Obszary Ważne dla Wspólnoty – docelowo Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk (SOO):Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana
  Ostoja w Ujściu Wisły
Zalew Wiślany, fot. Pomorskie Travel

Zalew Wiślany, fot. Pomorskie Travel

Ujscie Wisły, fot Pomorskie Travel

Ujscie Wisły, fot Pomorskie Travel

Pomniki przyrody

Na terenie Parku i jego otuliny za 11 pomników przyrody uznano 12 drzew.

Wśród nich: buk pospolity, dąb szypułkowy, miłorząb dwuklapowy, topola biała

Ochrona gatunkowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej:

 • roślin  – zawiera listy glonów, mszaków i roślin naczyniowych,
 • grzybów  – zawiera listy grzybów wielkoowocnikowych i zlichenizowanych (porostów),
 • zwierząt

Poczytaj więcej

Ostoja Ujścia Wisły wraz z rezerwatami Ptasi Raj i Mewia Łacha (Birdwatching) poczytaj tu

Żuławy! – pomysł na wycieczkę z Gdańska poczytaj tu

Pętla Żuławska zaprasza! poczytaj tu

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi