Krypta Mistrzów Krzyżackich w Kwidzynie

W 2007 roku prawie zostało spełnione dziecięce marzenie i determinacja, archeologa Bogumiła Wiśniewskiego, który poszukiwał w kwidzyńskiej katedrze miejsca pochówku.
Dokonał sensacyjnego odkrycia, odnalazł kryptę, ale z trzema szkieletami wielkich mistrzów, zamiast poszukiwanego grobu bł. Doroty z Mątowów.

Na podstawie badań ustalono, że sa to szczątki trzech wielkich mistrzów Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, ściśle związanych z historią Pomorza: Wernera von Orseln, Ludolfa Koeniga von Wattzau i Henryka von Plauen. To jedyne na świecie odnalezione szczątki wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego.

Odkryte pochówki w katedrze kwidzyńskiej, odnaleziono w prezbiterium, a to przestrzeń zastrzeżona – według   zachowanych przekazów źródłowych – jedynie dla biskupów pomezańskich.

Krypta Wielkich Mistrzów w Kwidzynie, fot. Pomorskie Travel

Krypta Wielkich Mistrzów w Kwidzynie, fot. Pomorskie Travel

Werner von Orseln (1324-1330 wielki mistrz)

W roku 1314 został komturem malborskiego zamku. Dziesięć lat później wybrano go na wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Swoje stanowisko dzierżył do nagłej śmierci. 18 listopada 1330 roku został zamordowany przez Jana von Endorfa, nikomu nieznanego rycerza krzyżackiego. Śmierć wielkiego mistrza wstrząsnęła niemal całą Europą. Plotkowano, że zamach miał związek ze skarbem templariuszy…

Ludolf Koenig von Wattzau (1342-1345 wielki mistrz)

Objął malborską komturię osiem lat po śmierci von Orselna, tj w 1338. Wielkim mistrzem został cztery lata później, w roku 1342. Z urzędu ustąpił dobrowolnie w 1345 roku, cierpiąc na chorobę psychiczną. Osiadł na urzędzie komtura Pokrzywna, tam ponoć wyzdrowiał, ale zmarł po kilku latach – w 1347 lub 1348 roku.

Henryk von Plauen (1410-1413 wielki mistrz)

Został wielkim mistrzem zakonu po śmierci Ulricha von Jungingena pod Grunwaldem. Pełnił tę funkcję w latach 1410-1413. On właśnie bronił malborskiej twierdzy podczas oblężenia przez polskie wojska pod wodzą króla Władysława Jagiełły.

Legenda głosi, że von Plauen modlił się o ochronę zamku przed poddaniem do błogosławionej Doroty, która obiecała mu, że Polacy zamku nie zdobędą, jednak wielki mistrz musiał zapłacić za to pewną cenę.

Po śmierci jego ciało nie spocznie w malborskiej twierdzy, a miejsce pochówku będzie okryte tajemnicą przez 600 lat (Henryk von Plauen zmarł w 1429 roku). W ponownym pochówku miał wziąć udział jego następca na stanowisku wielkiego mistrza…

Krypta

Krypta trzech wielkich mistrzów została udostępniona zwiedzającym 31 lipca 2010r. Na otwarcie przybył dr Bruno Platter, ówczesny wielki mistrz Zakonu Niemieckiego, który podarował olbrzymi paschał zdobiony herbem zakonu i herbową sentencją: IN SUAVITATE SPIRITUS ( W duchu łagodności).

Kryptę  można zwiedzać wraz z przewodnikiem w ramach trasy po katedrze kwidzyńskiej.

Przedstawienia mistrzów widnieją na wysokim chórze nad prezbiterium.

Figury symbolizujące wielkich mistrzów w krypcie ubrane są w  repliki strojów w jakich ich pochowano. Obok trumien umieszczono skrzyneczki ze szczątkami zakonników.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi