Pomorskie.travel

Szlak jest trasą częściowo zamkniętą, tj. wędrujący powraca do punktu wyjścia - miasta Hel. Został tak zaprojektowany, by ukazywał wszystkie najlepsze walory przyrodnicze, zabytkowe i krajobrazowe obszaru.

Szlak posiada długość około 10 km, wykorzystuje dukty leśne, drogi przeciwpożarowe, odcinki  dawnej trasy kolejki wąskotorowej oraz fragment ścieżki rowerowej na trasie dworzec PKP- Muzeum Obrony Wybrzeża  .   

Trasa  przebiega w formie nie zamkniętej  pętli w myśl filozofii „rybiego kręgosłupa i ości" pozostawia ona potencjalnemu turyście wybór długości szlaku do swoich możliwości i zainteresowań. Od głównej trasy "kręgosłupa" w węzłowych punktach odchodzą "ości" umożliwiając dotarcie do punktów widokowych, obiektów fortyfikacyjnych a jeśli pada deszcz, albo zabraknie czasu na skrócenie trasy. Istnieje możliwość przebycia głównej trasy przez rowerzystów, trasa ta przebiega w większości drogami utwardzonymi w niektórych odcinkach poprzerywanych krótkimi odcinakami zapiaszczonymi mogącymi sprawiać trudności potencjalnemu rowerzyście. Boczne odnogi tzw. „ości” wykorzystują dukty i ścieżki i leśne oraz nasypy nieistniejącej kolejki wąskotorowej  są  trudniejsze do przebycia dla rowerzystów.

Ogólny przebieg szlaku; Hel, Bateria Cyplowa, 21 Bateria Przeciwlotnicza, Bateria Duńska, niemiecka bateria przeciwlotnicza, Szwedzka Górka, 3 BAS, Bateria Grecka, 13 BAS, 34 Bateria Artylerii tzw. z „Gryfa”, Muzeum Obrony Wybrzeża, Dworzec PKP Hel. 

Szlaki oznakowane trójkątem w kolorze adekwatnym do odpowiedniego szlaku na białym prostokącie. Znak początku (końca) szlaku, w kształcie w kolorze odpowiadającym kolorowi szlaku , na białym tle o kształcie prostokąta. Na trasach większości szlaków są umieszczone tablice informacyjne.

a)  Szlak niebieski Trasa Głowna tzw. „kręgosłup” /pieszo-rowerowy/.
b)  Szlak czerwony biegnący po obiektach fortyfikacyjnych cypla /piesza/.
c)  Szlak żółty biegnący do 21 Baterii przeciwlotniczej / pieszo-rowerowy/.
d)  Szlak czarny biegnący w kierunku plaży i pozostałości niemieckiej baterii przeciwlotn.
e)  Szlak pomarańczowy  biegnie do 33 baterii „Duńskiej” / pieszo-rowerowy/.
f)  Szlak brązowy prowadzi na okoliczne wydmowe wzgórza ze stanowiskami baterii OPL.
g)  Szlak zielony prowadzący na Szwedzka Górkę / pieszo-rowerowy/.
h) Szlak szary prowadzący do rzutni granatów /pieszo-rowerowy/.
j) Szlak fioletowy łączy się z szlakiem niebieskim i umożliwia skrócenia  pętli głównej trasy.

Główne elementy obiektów militarnych zaczynając od cypla;
Bateria Cyplowa
27 BAS
3 BAS
21 Bateria Przeciwlotnicza
niemiecka bateria przeciwlotnicza
33 Bateria Duńska
22 dywizjonu rakietowego OPL  
Szwedzka Górka
13 BAS
32 Bateria Grecka
34 Bateria Artylerii tzw. z „Gryfa”
Muzeum Obrony Wybrzeża

  


Autor: Muzeum Obrony Wybrzeża

Podziel się na:

fot. M. Bieliński
fot. M. Bieliński
fot. M.Bieliński
fot. M. Bieliński
fot. M. Bieliński
fot. M. Bieliński
fot. M. Bieliński
fot. M.Bieliński
fot. M. Bieliński
Fot. Muzeum Obrony Wybrzeża
Fot. Muzeum Obrony Wybrzeża
Wieża kierowania ogniem. fot. MOW