Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy (rezerwat przyrody)

Położony w centralnej części gminy Stara Kiszewa, na pograniczu Pojezierza Kaszubskiego, Borów Tucholskich i pojezierza Starogardzkiego.

Obszar ten obejmuje kilkudziesięciokilometrowy odcinek rzeki Wierzycy z jej doliną, licznymi jeziorami, spośród których na uwagę zasługują przede wszystkim: Godziszewskie, Krąg i Przywłoczno. Bogactwo i urozmaicenie elementów morfologicznych oraz flory stanowią główną wartość tego terenu.

Gnieździ się tu m.in. bocian czarny, żuraw, gągoł, występuje sporo cennych gatunków ryb, tj. ułudka leśna, pstrąg potokowy, lipień, piekielnica, brzanka. W dolinie rośnie wiele rodzajów zbiorowisk leśnych, m.in. łęgi, grądy, buczyny. Powierzchnia obszaru to 10784 ha.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi