Pomorskie.travel

Śluza Biała Góra

     Śluza Biała Góra to zespół obiektów hydrotechnicznych budowanych od XVI wieku w celu rozdziału wód Wisły i Nogatu, który do tego wieku był głównym nurtem Wisły.

      Podział wód był zawsze źródłem konfliktów pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem. Urządzenia zostały zniszczone w czasie wojen szwedzkich i odbudowane w XIX wieku, jednak rozgałęzienie rzek przeniesiono o 4km w dół, do miejscowości Piekło. System rozbudowywano na początku XX wieku, dobudowując śluzę, jaz oraz wrota przeciwpowodziowe pomiędzy doliną Wisły, a Nogatu, a także mniejszą śluzę, która odprowadzała wody Liwy do Nogatu. Stworzona regulacja wód pozwoliła na utworzenie szlaków wodnych, a tym samym rozwój żeglugi. Ostatnia modernizacja okolicy odbyła się w ramach projektu „Pętla Żuławska” i polegał na wybudowaniu przystani dla jednostek pływających, tuż obok wielkiego upustu, najstarszego elementu węzła (1852). Warto wejść na górę obiektu, skąd roztacza się rozległa panorama Doliny Wisły.

Podziel się na: