Слупя, Радуня, Вежица — это реки, благодаря расположению и энергии воды которых, были построены гидроэлектростанции. Многие объекты по-прежнему функционируют и их можно посещать. Старейшая электростанция в Европе, Струга или самая высоко расположенная на Радуне электростанция в Бельково -  это только некоторые из объектов, которые следует посетить.  Покорённые законы физики, химии и математики воплощены в  мостах, машинах, старых фабричных зданиях, а также представлены на тематических выставках, например в  центре Гевельянум.

Elektrownia wodna Rakowiec, śluza Rakowiec w Malborku

Rakowiec to jeden z trzech stopni wodnych zlokalizowanych na Nogacie, dzięki któremu możliwa jest żegluga po rzece.

Wybudowany w latach 1914 - 1916, bez większych zmian pracuje do dziś. Składa się z zapory, śluzy, jazu, a także uroczo położonej elektrowni wodnej z 1934 r. Elektrownia usytuowana jest pomiędzy stopniami wodnymi Szonowo (14 km powyżej) i Michałowo (10 km poniżej). W trakcie wycofywania się wojsk niemieckich w 1945 r. został uszkodzony wał turbiny, przez co obiekt miał przestój w pracy i ponownie zaczął produkcję dopiero w lipcu 1947 r. W najbliższych latach przewidywana jest modernizacja i rozbudowa elektrowni. Na teren stopnia Rakowiec można wejść, a przy odrobinie szczęśćia możliwa jest obserwacja wyrównywania poziomów wód za pomocą śluzy, która otwierana jest ręcznie przez obsługę stopnia.