Zielone (rezerwat przyrody)

Położony na pograniczu Pobrzeża Kaszubskiego i Wysoczyzny Żarnowieckiej w gminie Krokowa, obejmuje fragmenty lasu (głównie brzeziny bagiennej) pogranicza torfowiskowego. Największe w rejonie stanowisko wiciokrzewu pomorskiego.

Rezerwat położony jest na Równinie Błot Przymorskich, która powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.

  • Cenne gatunki flory: zbiorowiskiem panującym na terenie rezerwatu jest wilgotny, acidofilny bór brzozowo-sosnowy o gęstym podszyciu i runie. Rzadkie gatunki chronione występujące na tym obszarze to: wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum (gatunek atlantycki, w pobliżu przebiega jego wschodnia granica zasięgu), widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum i wroniec L. selago, woskownica europejska Myrica gale, wrzosiec bagienny Erica tetralix.
  • Cenne gatunki fauny: fauna rezerwatu nie była szczegółowo badana; kwiaty wiciokrzewu są zapylane przez nocne motyle z grupy zawisaków m.in.: zawisaka tawulca Sphinx ligustri i zmrocznika wędrowca Hyles lineata. Jest to teren wykorzystywany przez duże ssaki leśne: dzika Sus strofa, sarnę Capreolus capreolus, lisa Vulpes vulpes.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi