Widowo (rezerwat przyrody)

Leśny rezerwat przyrody na Pobrzeżu Kaszubskim utworzony na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat obejmuje nadmorskie zbiorowiska leśne i okoliczne formy wydmowe.

Wydmy powstały głównie w holocenie w wyniku działalności morza i wiatru, nałożone na starszą rzeźbę glacjalną; Równina Błot Przymorskich powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.

Cenne gatunki flory: duża grupa storczyków: kruszczyk rdzawolistny Epipactis atropurpurea, tajęża jednostronna Goodyera repens, podkolan biały Platantera bifolia; widłaki: jałowcowaly Lycopodium annotinum, goździsty L. clavatum. Inne gatunki roślin chronionych: paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, turzyca piaskowa Carex arenaria, pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora. Występują tu również liczne, stare okazy dębów szypułkowych Quercus robur o średnicy pnia na wysokości 130 cm ok. 80 cm.

Najbliższe miejscowości to Dębki i Karwieńskie Błoto Drugie.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi