Wielistowskie Źródliska (rezerwat przyrody)

Rezerwat położony jest w Leśnictwie Godętowo, obejmuje powierzchnię 11,68 ha. Zajmuje fragment strefy krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego, które rozciąga się łukiem od Gdańska do wsi Pogorzelice.

Obejmuje obszary źródliskowe położone na północno-zachodniej krawędzi Pojezierza Kaszubskiego w obrębie leśnictwa Godętowo. Ochrona zespołu wodnych cieków leśnych o charakterze strumieni górskich otoczonych buczyną pomorską.

Jest to teren o wybitnym zróżnicowaniu rzeźby terenu i bogatym środowisku przyrodniczym. Sam rezerwat zasięgiem obejmuje obszar o wyjątkowo urozmaiconej konfiguracji, różnice wysokości dochodzą do 100 m, spadki terenu często osiągają 20o a niekiedy dochodzą nawet do 40o. Kontrastuje to z przylegającą do rezerwatu rozległą i niemalże płaską pradoliną Redy-Łeby.

Strumień w rezerwacie Wielistowskie Źródliska, Fot. J. Kuczyńska, Nadleśnictwo Strzebielino

Strumień w rezerwacie Wielistowskie Źródliska, Fot. J. Kuczyńska, Nadleśnictwo Strzebielino

Na stosunkowo niewielkim obszarze znajduje się 8 nisz źródliskowych o interesującym piętrowym ułożeniu, 5 głębokich wąwozów oraz zespół strumieni o górskim charakterze. Całość pokrywają żyzne buczyny z całym bogactwem świata roślin i zwierząt.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 151 gatunków roślin naczyniowych a wśród nich 16 gatunków drzew. Tworzą one wyjątkowo bogaty i różnorodny drzewostan. Stwierdzono też obecność chronionego gnieźnika leśnego, 7 gatunków roślin zagrożonych i rzadkich w skali regionu oraz 5 gatunków o podgórskim charakterze.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi