Rozewie: 34. Bateria Artylerii Stałej (Szlak Fortyfikacji w Helu)

W latach 1946-1956 Polska Marynarka Wojenna dla obrony brzegu nad Bałtykiem zbudowała 11 nadbrzeżnych Baterii Artylerii Stałej (pol. skrót BAS), z armatami kalibru 152, 130 i 100 mm. Ostatnią baterią z armatami kalibru 130 mm była 34. BAS zbudowana na wschód od przylądka Rozewie.

Z powodu „autostrady nadmorskiej” teren zajęty przez baterię był rozciągnięty w pasie o szerokości 200-300 m i długości około 2 km. W zachodniej części umieszczono zapasowy punkt kierowania ogniem i cztery stanowiska armat. Budowle te są trójkondygnacyjne i mieszczą stanowisko armaty, magazyn amunicji i pomieszczenia obsługi. W części wschodniej zbudowano główny punkt kierowania ogniem, centralę artyleryjską, stanowisko radaru, zapasową elektrownię, magazyny amunicji i koszary.

W latach 60. XX w., gdy doktryna wojenna Układu Warszawskiego zmieniła się na zaczepną, baterię odstawiono do rezerwy, a w roku 1974 zlikwidowano. Do roku 2001 w jej miejscu stacjonował 65. Dywizjon Rakietowy z rakietami S-125 „Newa”. W 2002 roku pas terenu ze stanowiskiem armaty nr 2 oddano cywilom i obecnie jest tu zejście z 60 m klifu na plażę (w osi ulicy Garnizonowej). Teren dalej na zachód, ze stanowiskami armat nr 3 i 4 oraz zapasowym stanowiskiem kierowania ogniem, sprzedano i powstaje tu hotel. Część wschodnią nadal użytkuje wojsko.

Więcej informacji: Szlak Fortyfikacji w Helu

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi