Nadmorski Park Krajobrazowy

Nadmorski Park Krajobrazowy został utworzony jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce już w 1978 rpku. Obejmuje tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych oraz dużym bogactwie i różnorodności krajobrazów.

Ponad połowa powierzchni Parku to wody Zatoki Puckiej Wewnętrznej, która oddzielona jest od reszty akwenu piaszczystym, podłużnym wypłyceniem zwanym Ryfem Mew. Część lądowa obejmuje całość Półwyspu Helskiego oraz wąski pas wybrzeża morskiego od Białogóry do Władysławowa. Południowa granica sięga do miejscowości Mechelinki nad Zatoką Pucką, obejmuje także przymorskie fragmenty Kępy Swarzewskiej i Kępy Puckiej oraz pradolinnych obniżeń Płutnicy i Redy.

Nadmorski Park Krajobrazowy, fot. Pomorskie Travel

Nadmorski Park Krajobrazowy, fot. Pomorskie Travel

Ze względu na zróżnicowaną rzeźbę terenu występują tu wszystkie typy brzegów morskich, charakterystyczne dla południowego Bałtyku: wybrzeża klifowe, wydmowe i niskie wybrzeża zalewowe. Takie ukształtowanie terenu i związane z tym występowanie zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych powoduje, że flora Nadmorskiego P.K jest niezwykle bogata i różnorodna.

Klif w Chłapowie, fot. Nadmorski Park Krajobrazowy

Klif w Chłapowie, fot. Nadmorski Park Krajobrazowy

Występuje tu wiele gatunków roślin objętych ochroną gatunkową, m.in: mikołajek nadmorski, lnica wonna oraz aster solny. Ponad 40% powierzchni lądowej Parku pokrywają lasy, w tym charakterystyczny dla wybrzeża bór bażynowy z wyróżniającą to zbiorowisko krzewinką – bażyną czarną. Pełnią one przede wszystkim funkcje ochronne – umacniają wydmy i klify nadmorskie. Na terenie Parku występuje wiele gatunków objętych ochroną oraz rzadkich i ginących w skali kraju m.in. malina moroszka będąca reliktem borealnym oraz woskownica europejska, która osiąga tu wschodnią granicę swojego zasięgu.

Zróżnicowanie ekosystemów na obszarze NPK stwarza dogodne warunki życia wielu gatunkom zwierząt. Szczególnie bogata zarówno pod względem gatunkowym, jak i ilościowym jest awifauna na Półwyspie Helskim, który jest miejscem intensywnych przelotów ptaków podczas jesiennej i wiosennej migracji (południowo – bałtycki szlak wędrówek ptaków). Płytkie wody Zatoki Puckiej umożliwiają masowe zimowanie licznym gatunkom ptaków – głównie kaczek. Na terenie NPK znajdują się również miejsca lęgowe bardzo rzadkich ptaków Polski – łęczaka, biegusa zmiennego, ostrygojada.

Lądowa część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obejmuje całość Półwyspu Helskiego Fot. Pomorskie.travel

Lądowa część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obejmuje całość Półwyspu Helskiego Fot. Pomorskie.travel

W celu ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie NPK i jego otuliny powstało 13 rezerwatów przyrody (Przylądek Rozewski, Słone Łąki, Widowo, Bielawa, Babnica, Beka, Białogóra, Długosz Królewski w Wierzchucinie, Dolina Chłapowska, Mechlińskie Łąki, Piaśnickie Łąki, Zielone, Helskie Wydmy), 4 użytki ekologiczne, 1 stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej oraz obszary Natura 2000 (2 obszary ochrony ptaków i 6 obszarów ochrony siedlisk). Ponadto NPK został zgłoszony w 1994 r. do systemu Bałtyckich Obszarów Chronionych (BALTIC SEA PROTECTED AREAS – HELCOM BSPA).

Na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego znajduję się wiele cennych zabytków kulturowych i historycznych związanych z folklorem kaszubskim i tradycjami morskimi m.in. latarnie morskie i osady rybackie. Na szczególną uwagę zasługują także pozostałości fortyfikacji z II wojny światowej, które zlokalizowane są na niemal całej długości Półwyspu Helskiego. Warto odwiedzić Ośrodek Oporu w Jastarni oraz Muzeum Obrony Wybrzeża, wspiąć się na latarnie morskie w Rozewiu i Helu czy pospacerować ścieżką edukacyjną na cyplu.

Jastarnia fortyfikacje, fot. Pomorskie Travel, M. Ochocki

Jastarnia fortyfikacje, fot. Pomorskie Travel, M. Ochocki

Nadmorski Park Krajobrazowy to również liczne szlaki i ścieżki które zostały wytyczone na jego obszarze. Szczególnie warto wybrać się na przechadzkę ścieżką przyrodniczą „Przez wąwozy i klify Rozewia” oraz „Na Górę Libek”. Również szlaki piesze przyciągają rzecze amatorów spacerów, którzy pokonując kolejne kilometry chcą obcować z niesamowitą przyrodą i podziwiać niezapomniane widoki. A te gwarantuje szlak rowerowy „Pierścień Zatoku Puckiej”, który w dużej mierze wiedzie nad samą wodą Zatoki Puckiej.

Pierścień Zatoki Puckiej, fot. Pomorskie Travel

Pierścień Zatoki Puckiej, fot. Pomorskie Travel

Półwysep Helski, fot. Pomorskie Travel

Półwysep Helski, fot. Pomorskie Travel

Poczytaj też

Nadmorski Park Krajobrazowy (ścieżki przyrodnicze)

Półwysep Helski, fot. Pomorskie Travel

Półwysep Helski, fot. Pomorskie Travel

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi