Nadmorski Park Krajobrazowy (ścieżki przyrodnicze)

Na północnym krańcu Polski znajduje się obszar, który mimo olbrzymiej popularności turystycznej zachowuje swoje walory przyrodnicze i wciąż skrywa w sobie zakątki dziewiczej natury.

Mowa o Nadmorskim Parku Krajobrazowym, obejmującym – w swojej części lądowej – całość Półwyspu Helskiego oraz wąski pas wybrzeża morskiego, ciągnący się od Białogóry do Władysławowa wraz z obszarem Karwieńskich Błot, a także przymorskie fragmenty Kępy Swarzewskiej i Puckiej, pradolinnych obniżeń Płutnicy i Redy aż do miejscowości Mechelinki.

Na różnorodność tutejszej fauny i flory wpływa fakt, że znajdziemy tu wszystkie typy brzegów morskich charakterystycznych dla południowego Bałtyku, a więc wybrzeża klifowe, wydmowe i zalewowe. W efekcie odnaleźć tu można rzadką roślinność, charakterystyczną dla takich obszarów. Chcąc ujrzeć z bliska najciekawsze zjawiska nadmorskiej przyrody, warto podążyć jedną z wytyczonych ścieżek Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Klif w Chłapowie, fot. Nadmorski Park Krajobrazowy

Klif w Chłapowie, fot. Nadmorski Park Krajobrazowy

Przez wąwozy i klify Rozewia” to nazwa ścieżki mającej swój początek i koniec przy XIX-wiecznej latarni morskiej. Długa na 4,5 kilometrów trasa znajduje się w sąsiedztwie popularnej wypoczynkowej miejscowości Jastrzębia Góra i ukazuje zarówno specyfikę nadmorskiego krajobrazu z charakterystyczną roślinnością, jak i pozostałości historii związanej z tymi miejscami. Ścieżka obejmuje m.in. drzewa pomnikowe (dąb szypułkowy i buk zwyczajny), wąwóz erozyjny Łebski Żleb z borem sosnowym i lasem bukowym, pamiątki ważnych bitew morskich czy kamienistą plażę u podnóża klifów. Wokół naszej drogi możemy wypatrywać przedstawicieli różnych gatunków ptactwa – bywają tu m.in. bocian biały, łabędź niemy, sieweczka obrożna, ohar, skowronek borowy, świergotek polny, bąk, ostrygojad, rybitwa zwyczajna, gil, śmieszka i biegus zmienny.

Atrakcyjne ścieżki przyrodnicze znajdziemy również na Półwyspie Helskim. Uroczysko „Każa” ulokowane jest między miejscowościami Chałupy i Kuźnica. Niedługa (nieco ponad kilometr) trasa obejmuje piaszczystą plażę, pagórki wydmowe, wrzosowiska a także podmokłe zagłębienia terenu, ukazując wiele występujących tu gatunków roślinnych, m.in. zarośla jeżynowe, borówkę brusznicę i czeremchę amerykańską czy piaskolubne trawy przystosowane do ekstremalnych warunków życia – wydmuchrzycę piaskowa i piaskownicę zwyczajną. Na wydmach możemy z kolei spotkać ptaki śpiewające, które znajdują schronienie w gęstych, ciernistych zaroślach – m.in. piegżę, cierniówka, kapturka i gąsiorka.

Nadmorski Park Krjobrazowy, fot. Jarosław Sitkowski Nadleśnictwo Choczewo

Nadmorski Park Krjobrazowy, fot. Jarosław Sitkowski Nadleśnictwo Choczewo

Długa na 2,5 kilometra ścieżka przyrodnicza na górę Libek również rozpoczyna się i kończy w Kuźnicy, wiodąc przez jeden z najwęższych odcinków Półwyspu. Idąc przy brzegu, zabezpieczonym rzędami drewnianych pali, możemy przypatrywać się rosnącym na wydmie sosnom o sztandarowym pokroju, spowodowanym występującymi tu silnymi wiatrami. Zimą na tutejszych wodach chętnie gromadzi się dzikie ptactwo, m.in. krzyżówki, gągoły, lodówki czy markaczki. Celem naszej wędrówki jest Libek, najwyższe wzniesienie wydmowe w zachodniej części Półwyspu, o wysokości 12,5 metra. Wzgórze porasta bór sosnowy, odnaleźć tu można także zimozioła bagiennego, roślinę będącą reliktem glacjalnym, objętym w Polsce ochroną gatunkową.

W położonej kilka kilometrów dalej Jastarni znajdziemy długą na 2 kilometry ścieżkę, wytyczoną na obszarze użytku ekologicznego „Torfowe Kłyle„. Wiedzie ona przez łąki i niegdysiejsze pastwiska nad Zatoką Pucką. Na 7 przystankach trasy zobaczymy las brzozowy (zastępczy wobec występującego tu pierwotnie olsu), szuwary trzcinowe, roślinność przyzatokowych wydm i plaży, a także wąski pas niskiego drzewostanu dębowego. Ostatni przystanek kładzie akcent na rzadko występującą w Polsce roślinność słonolubną. W miejscach objętych ścieżką gniazdują liczne gatunki ptactwa, m.in. piegża, cierniówka i kapturka oraz pasożytująca na ich gniazdach kukułka. Dojrzeć można także drapieżnego gąsiorka, który po upolowaniu nabija swoje ofiary – owady i drobne kręgowce – na kolce ciernistych zarośli.

Jastarnia. Latarnia morska, fot. Mateusz Ochocki

W położonej bliżej końca półwyspu Juracie warto z kolei obrać ścieżkę Żyzne Lasy z Orlicą, wytyczoną na obszarze o charakterystycznej rzeźbie terenu. Zobaczymy tu poprzeczne do osi Półwyspu wały wydmowe, a także podłużne zagłębienia międzywydmowe. Zabagnienie i przewarstwienia torfowe wpływają na specyfikę tutejszej flory. Trasa, którą pójdziemy, obejmuje tereny bagienne z lasem olszowo-brzozowym, a także wydmy z formacjami dębowo-brzozowymi, w obrębie których występuje obecna w nazwie ścieżki orlica pospolita – okazała paproć wyrastającą nawet na ponad 2 metry wysokości. Na plaży nad Zatoką Pucką możemy też spotkać charakterystycznego dla tych obszarów zmieraczka zatokowego, maleńkiego skorupiaka, przedstawiciela obunogów, odżywiającego się szczątkami roślin wyrzuconymi przez morze.

Jurata, fot. MOKSiR Jastarnia

Jurata, fot. MOKSiR Jastarnia

Poczytaj też

Nadmorski Park Krajobrazowy

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi