• przedmioty związane z kulturą ludności rodzimej (Słowińców, Kaszubów Bytowskich, Krajniaków Złotowskich jak również z podkoszalińskich wsi Jamno i Łabusz), a także kulturę ludową osadników przybyłych na Pomorze Środkowe po ostatniej wojnie.
  • „Rzeczywistość kulturowa Pomorza dawniej i dziś”, wystawa odnosi się do kultury materialnej dawnej ludności autochtonicznej, m.in. Kaszubów, Słowińców, Krajniaków Złotowskich, mieszkańców Jamna i Łabusza, jak również pamiątki po osadnikach przybyłych na Pomorze po 1945 roku.
  • Na najwyższej kondygnacji młyna znajduje się sala wystaw czasowych.
  • Z młynem sąsiaduje przybudówka, w której znajduje się mała elektrownia wodna.