Lewice (rezerwat przyrody)

Jest to rezerwat torfowiskowy, zwany także pod nazwą Bagno Biała, utworzony w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w celu ochrony dobrze zachowanych torfowisk wysokich i przejściowych.

Utworzony w 1988 r. rezerwat ochrania dobrze zachowane torfowisko wysokie z roślinnością mszarną wraz z otaczającym ją borem bagiennym i brzeziną bagienną. Bardzo ważnym elementem rezerwatu jest występujący w jego centralnej, bezleśnej części torfowiska – mszar dolinowy, przygiełkowy i wysokotorfowiskowy mszar kępowy.

Na tym obszarze chronionym stwierdzono występowanie ponad 190 gatunków roślin naczyniowych, odnajdziemy także liczne mszaki i porosty. Występują tu również 3 gatunki roślin objętych ochroną ścisłą (rosiczka długolistna, rosiczka okrągłolistna, wrzosiec bagienny) oraz 4 podlegające ochronie częściowej (bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy, widłak jałowcowaty, widłak goździsty). Wartość przyrodniczą rezerwatu podkreśla obecność aż 15 gatunków roślin znajdujących się na liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi