Gałęźna Góra (rezerwat przyrody)

Rezerwat leśny, który chroni również pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska i cmentarzyska kurhanowe Góry Zamkowej, znajdującej się w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Utworzony w 1990 roku na powierzchni 34,06 ha, obejmującej fragment lasu na krawędzi wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Chroni dobrze zachowane zbiorowiska leśne, głównie żyzną buczynę pomorską na zboczach Zamkowej Góry.

W bogatej florze rezerwatu stwierdzono 250 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 9 podlega ochronie częściowej (centuria pospolita, gnieźnik leśny, listera jajowata, podkolan zielonawy, podrzeń żebrowiec, storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, wroniec widlasty).

Na uwagę zasługuje występowanie tu wielu roślin rzadkich (w tym bardzo rzadkich mchów, 4 gatunki pod ochroną częściową), reliktowych i górsko-podgórskich. Aż 19 gatunków w rezerwacie znajduje się na liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi