Łebskie Bagno (rezerwat przyrody)

Rezerwat usytuowany w płaskim dnie Pradoliny Łeby, chroni torfowisko wysokie typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami mszarnymi, wrzosowiskowymi i leśnymi.

Torfowisko to zajmuje powierzchnię około 150 ha przy czym jego centralna część ma postać kopuły wypiętrzonej do ok. 9,5 m n.p.m.

W rezerwacie dominują naturalne i zbliżone do naturalnych zbiorowiska leśne, słabo i umiarkowanie zniekształcone. Na drugim miejscu są naturalne i zbliżone do naturalnych zbiorowiska nieleśne, słabo i umiarkowanie zniekształcone, występujące na potorfiach (miejsca pozostałe po ręcznym wydobywaniu torfu).

Do najcenniejszych roślin rezerwatu należą wełnianeczka darniowa niemiecka, wrzosiec bagienny i woskownica europejska- są to gatunki o atlantyckim typie zasięgu, objęte ścisłą ochroną prawną. Wśród roślin o borealnym typie zasięgu na uwagę zasługuje modrzewnica pospolita- nie jest ona objęta ochroną prawną, lecz jest gatunkiem bliskim zagrożenia na Pomorzu Gdańskim.

W rezerwacie gnieździ się 49 gatunków ptaków. Poza tym obserwuje się tu 4 gatunki ptaków szponiastych, gniazdujących w pobliżu: bielika, kanię rudą, orlika krzykliwego oraz jastrzębia. Na skraju rezerwatu, na Kanale Łebskim i pobliskich rowach żyją bobry.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi