Czarne Bagno (rezerwat przyrody)

Rezerwat został utworzony w 2006 r.w celu zachowania fragmentów rozległego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami mszarnymi, wrzosowiskowymi, bagiennymi i leśnymi.

Obszar rezerwatu leży w płaskim dnie Pradoliny Łeby zajmując powierzchnię 102,86 ha. W północnej części rezerwatu znajduje się naturalne dystroficzne jezioro z populacją grążela drobnego – bardzo rzadkiej rośliny objętej ochroną ścisłą, należącej obok maliny moroszki do najcenniejszych składników flory rezerwatu.

Oprócz wymienionych wyżej chronionych gatunków na terenie rezerwatu występuje 17 gatunków roślin naczyniowych prawnie chronionych i zagrożonych wyginięciem, między innymi: wrzosiec bagienny, woskownica europejska, krwiściąg lekarski, nerecznica grzebieniasta, jarząb szwedzki. Nadzwyczaj bogata jest awifauna – gnieździ się tu ponad 30 gatunków ptaków.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi