Krzywe Koło w Pętli Wdy (rezerwat przyrody)

Rezerwat "Krzywe Koło w Pętli Wdy" powstał na cyplu utworzony przez silnie meandrującą rzekę Wdę.

Utworzony 1 lutego 1960 roku ma na celu chronić żyzną enklawę lasów naturalnych i zachować ich pierwotny wygląd. Na powierzchni 10 ha objęty ochroną jest krajobraz ekologiczny, nietypowe na tym terenie drzewostany, rzadkie rośliny zielne.

Rezerwat "Krzywe Koło w Pętli Wdy", fot. Nadleśnictwo Lubichowo

Rezerwat "Krzywe Koło w Pętli Wdy", fot. Nadleśnictwo Lubichowo

Rezerwat położony jest w zakolu rzeki Wdy w jej bardzo wąskim przesmyku, w gminie Osiek, w pobliżu osady Błędno. Jego granica przebiega skrajem lasu.

Rezerwat utworzony w celu ochrony żyznej enklawy lasów naturalnym w zmonotypizowanych drzewostanach sosnowych. Ciekawe położenie wodno-geograficzne pozwoliło zachować unikalny charakter siedlisk i zespołów fitosocjologicznych.

Wąski cypel otoczony rzeką Wdą zachował charakter grądu subkontynantelnego. Na powierzchni 10,03 ha chroni się: krajobraz ekologiczny, nietypowe na tym terenie drzewostany, rzadkie rośliny zielne. Bezpieczną przestrzeń znalazły tutaj zwierzęta.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi