Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem (Pomorska Droga Św. Jakuba)

Świątynia została zbudowana w 1402 roku, jako budowla sakralna. Zgodnie ze średniowiecznymi założeniami teologiczno-architektonicznymi, umiejscowiona jest na osi wschód-zachód.

Ostrowite, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Ostrowite, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Najstarszą częścią budowli jest prezbiterium. W XV wieku zostało wydłużone ku wschodowi przez wybudowanie trójbocznej apsydy (w architekturze kościelnej pomieszczenie na planie półkola, trapezu, wieloboku itp., zamykające prezbiterium, nawę główną lub nawy boczne, wyodrębnione z bryły budynku lub też w nią wtopione). Najstarszą częścią budowli jest prezbiterium.

Kościół znajduje się na Pomorskiej Drodze św. Jakuba

Ostrowite, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Ostrowite, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Od zachodniej strony dostrzec można kwadratową wieżę o podstawie 7,5×7,5m. Jej nierówne kondygnacje przedzielone są niewielkimi uskokami. W dolnym poziomie – wzniesionym z kamienia – mieści się ostrołukowa arkada z głównym wejściem do kościoła. Natomiast najwyższa kondygnacja, która pełni funkcję dzwonnicy, ma drewnianą strukturę, a od zewnątrz jest oszalowana deskami. Kształt ten otrzymała w wyniku nadbudowy górnej części ceglanej wieży po pożarze w 1653 roku. Na poziomie tym dokonano odkrycia niepełnego mechanizmu, drewnianego zegara.

Ostrowite, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Ostrowite, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Istotne są także dzwony, które znajdują się w wieży. Najstarszy pochodzi z roku 1654, epoki baroku. W wyniku źle dobranego serca uległa pęknięciu dolna krawędź i wieniec dzwonu. Z tego powodu dzwon milczy od ponad ćwierć wieku. Używany jest jednak inny, mniejszy i młodszy, bo z roku 1876.

Godnym obejrzenia jest niewątpliwie ołtarz główny, zbudowany z drewna w roku 1766. W samym jego środku znajduje się obraz przedstawiający Matkę Bożą Śnieżną z Dzieciątkiem. Z prawej strony nawy głównej ustawiono drewniany boczny ołtarz św. Krzyża, z roku 1753. Jego fundatorką była ówczesna sołtyska Ciechocina, Elżbieta Sztoltmannowa. W świątyni znajduje się także drewniany ołtarz św. Jakuba Apostoła oraz ambona, której utworzenie datuje się na rok 1766.

Na uwagę zasługują także naczynia liturgiczne, pośród których wyróżnia się XVII-wieczny kielich mszalny, a także monstrancja o kształcie wieżyczkowym. Osoby zwiedzające mogą dostrzec także zabytki rzemiosła kowalskiego, między innymi okucie drzwi do zakrystii z monstrualnym zamkiem zapadkowym.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi