Kacze Łęgi

Rezerwat obejmuje leśną część doliny Kaczego Potoku, który nazywany jest również rzeką Kaczą. Na jego terenie ochroną został objęty dobrze zachowany łęg wiązowy z okazałym drzewostanem i bogatym runem. Wśród drzew najpopularniejszym gatunkiem jest olsza czarna oraz jesion wyniosły. Na terenie chronionym zostało udokumentowane występowanie 210 gatunków roślin naczyniowych, z których znaczna ilość to rośliny górsko – podgórskie.

Wartość przyrodniczą rezerwatu podkreśla obecność 6 gatunków znajdujących się na liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Są to: kozłek bzowy, przetacznik górski, szczaw gajowy, wiechlina odległokłosa, wyka leśna i żywiec cebulkowy.

W pobliżu

Odkryj

Noclegi

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi