Kacze Łęgi (rezerwat przyrody)

Jest to leśny rezerwat przyrody o powierzchni prawie 9 ha, który zlokalizowany jest na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat obejmuje leśną część doliny Kaczego Potoku, który nazywany jest również rzeką Kaczą. Na jego terenie ochroną został objęty dobrze zachowany łęg wiązowy z okazałym drzewostanem i bogatym runem. Wśród drzew najpopularniejszym gatunkiem jest olsza czarna oraz jesion wyniosły. Na terenie chronionym zostało udokumentowane występowanie 210 gatunków roślin naczyniowych, z których znaczna ilość to rośliny górsko – podgórskie.

Wartość przyrodniczą rezerwatu podkreśla obecność 6 gatunków znajdujących się na liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Są to: kozłek bzowy, przetacznik górski, szczaw gajowy, wiechlina odległokłosa, wyka leśna i żywiec cebulkowy.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi