Darżlubskie Buki (rezerwat przyrody)

Rezerwat Przyrody "Darżlubskie Buki" - Puszcza Darżlubska na południe od Mechowa, leśny rezerwat przyrody (28,10 ha).

Powstał w celu ochrony fragmentu buczyny pomorskiej z około 160-letnim okazałym drzewostanem. Bogata flora roślin naczyniowych, w tym kilka gatunków o cechach podgórskich. Występują tu liczne gatunki ptaków, m.in. dzięcioł duży, średni i czarny.

Darżlubska Puszcza. Kompleks leśny o powierzchni 1401,3 ha. Obejmuje znaczną część Kępy Puckiej i Sandru Piaśnickiego oraz rynnę Jeziora Dobrego. Stanowi pozostałość dawnej puszczy. Duże powierzchnie zajmują lasy liściaste. W okolicy Piaśnicy przeważa sosna. Charakterystycznym gatunkiem jest buk. W puszczy mają swe źródła rzeki: Piaśnica, Czarna Woda uchodzące bezpośrednio do Bałtyku oraz Gizdepka wpływająca do Zatoki Puckiej. Tuż poza granicami gminy Puck, okolice Czech, głazowisko i dwa głazy pomnikowe: Boża Stopka i Diabelski Kamień.

W okolicach wsi Świecino w 1462 roku Polacy stoczyli zwycięską bitwę z Krzyżakami. W lasach pod Piaśnicą znajdują się groby mieszkańców Pomorza, zamordowanych przez hitlerowców jesienią i zimą 1939 roku, a wśród nich bł. Alicji Kotowskiej. Dla upamiętnienia tej tragedii dziejowej postawiono Pomnik Ofiar Piaśnicy.

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej obejmuje część Wysoczyzny Żarnowieckiej i Sandru Piaśnickiego wraz z polodowcową rynną Jeziora Dobrego (15908 ha), prawie w całości porośnięty lasami. Obszar źródliskowy Piaśnicy, Gizdepki i Czarnej Wody, dwa rezerwaty przyrody: „Źródliska Czarnej Wody” i „Darżlubskie Buki”.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi