Bielawa

Powstał z połączenia rezerwatów: „Bielawa”, „Moroszka Bielawskiego Błota” i „Woskownica Bielawskiego Błota”. Obejmuje większą część obszaru Bielawskich Błot i jest największym rezerwatem w województwie pomorskim. Chroni torfowisko wysokie – typu bałtyckiego z charakterystyczną roślinnością, stanowiące ostoję ptactwa wodno-błotnego, m.in. żurawi. Występuje tu między innymi woskownica europejska – krzew rosnący w Polsce tylko w kilku miejscach w pasie przymorskim oraz malina moroszka – relikt glacjalny, współcześnie występujący głównie w strefie borealno-arktycznej, w Polsce nieliczny.

fot: Piotr Widerski

W pobliżu

Noclegi

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi