Nieodłącznym elementem pomorskiego krajobrazu są przydrożne kapliczki. Te niewielkie budowle kultu, wznoszone przy drogach w miejscach objawień religijnych lub ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeń.