Bory Tucholskie to idealne miejsce na rodzinne wycieczki rowerowe. Kaszubska Marszruta to sieć 4 szlaków rowerowych wytyczonych w okolicach Chojnic, Brus czy Czerska. Pokonując prawie 200 km szlaków możemy poznać kulturę i tradycję miejscowej ludności jak również zapoznać się z najcenniejszymi przyrodniczo obszarami, czyli Parkiem Narodowym Bory Tucholskie. Poznaj szlaki rowerowe w Borach Tucholskich!

Opcje filtrowania

Czarny szlak „Kaszubskiej Marszruty” (Pętla Konarzyńska)

Żółty szlak „Kaszubskiej Marszruty”

Czerwony szlak „Kaszubskiej Marszruty”

Trasa kociewsko-borowiacka

Przez Zielone Serce Pomorza

Kaszubska Marszruta - szlak zielony