Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnem

Kościół w Czarnem powstał w 1756r., kiedy to po pożarze miasta została zniszczona poprzednia, szkieletowa świątynia.

Ta jednonawowa budowla z prezbiterium i wieżą zwieńczoną barokowym hełmem została poddana generalnemu remontowi w 1957r. Obiekt został opuszczony po wybudowaniu nowej świątyni i obecnie jest bardzo zaniedbany.

Wnętrze kościoła posiada barokowy wystrój. Do najciekawszych elementów wyposażenia, pochodzącego przeważnie z XVIIIw. Jest ołtarz główny oraz ambona z rzeźbami Chrystusa i ewangelistów. Wielka osobliwością świątyni jest gotycka misa chrzcielna znajdująca się w kruchcie. Prawdopodobnie pochodzi ona ze zniszczonego kościoła w Domisławiu w XVIIIw.


Foto: M.Bieliński, Dep. Turystyki, UMWP